Untitled Document Text: Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se

 

I fokus på FL2013 - "skriva sig till läsning":

Allt fler satsar på skriv- och läsinlärning med digitala verktyg

Aktuellt att skriva sig till läsning – Arbetet i skolan blir på riktigt. Det är motiverande för barnen när de kan dela texter med varandra. Erica Lövgren, Piteå, reser landet runt och delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring att skriva sig till läsning med digitala verktyg. Och en av de saker som driver henne är den ständiga utvecklingen av arbetssättet, motivationen och engagemanget hos både lärare och elever.

Det är mindre än tio år sedan som arbetsättet att skriva sig till läsning efter inspiration från norske lärarutbildaren Arne Trageton började sprida sig i Sverige. Erica Lövgren själv började arbeta med skriva sig till läsning 2006 i samband med ett utvecklingsprojekt i Piteå. En av dem som Erica hämtade inspiration från var guldäpplevinnaren Mona Wiklander och 2009 var det Erica som belönades med Guldäpplet för sitt sätt att utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg.

– Att skriva sig till läsning är att använda tiden i skolan effektivt. Varje elev kan arbeta utifrån var den befinner sig. Och varje skrivtillfälle är ett lästillfälle, där eleven är aktivt medskapande. Facebookgrupp nav för utveckling Skriva sig till läsning är ett arbetssätt som allt fler lärare runt om i landet använder sig av. Intresset är stort och allt fler har nu mångårig erfarenhet.

– Många lärare tar ansvar för att arbetssättet utvecklas i dag.

Ett nav för det gemesamma samtalet och utvecklingen är den Facebookgrupp som Erica skapat. Den har i skrivande stund närmare 1900 medlemmar och växer kontinuerligt. Där tipsar lärare varandra och diskuterar gemensamt.

– Jag kunde väl aldrig tänka mig att den skulle få sådant genomslag. Men det visar att det är fler än jag som funderar och har behov av att diskutera frågor kring att skriva sig till läsning. Förutsättningarna är så olika. Vad man själv vill, vilka barn man har, vilka lokala tolkningar man gör.

I dag är många pedagoger välbekanta med begreppet "skriva sig itll läsning". Och Erica märker att frågorna hon möter i dag, både på föreläsningar och på Facebook handlar mer om utveckling än om varför.

Det har också på bara tre år hänt en hel del när det gäller de tekniska förutsättningarna, menar Erica. I dag har de allra flesta hon möter någon form av projektionsmöjlighet i klassrummet, för tre år sedan var det mindre än en på tio. I dag har många en-till-en, andra jobbar med lärplattor och frågeställningarna i dag är mer framåtsyftande än för bara tre år sedan.

Nationell nätverksträff
I maj är det dags för den första nationella nätverksträffen kring skriva sig till läsning, i samband med Framtidens lärande 15-17 maj. En träff där alla platser tog slut på tre dagar, ett mått på behovet och intresset. Träffen arrangeras av Erica Lövgren tillsammans med Annika Agélii Genlott, Sollentuna.

– Träffen är inriktad på inspiration och erfarenhetsutbyten för dem som har erfarenhet av att arbeta med att skriva sig till läsning och är processledare. Det behövs ett tillfälle för dem att träffas och utvecklas nu.

Carina Näslundh
E-post: carina.naslundh@diu.se


Länkar
Kontakt Erica Lövgren: Erica.Lovgren@pitea.se
webbplats nätverksträff
DIUs sida om ASLDatorn i Utbildningen nr 2-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
Nominera huvudman före 14 juni 2023
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 130318