Untitled Document Av: Peter Becker
E-post: peter.becker@diu.se

 

Ledare:
Skolutveckling med IT och ET - eftertanke

En solid, bred rörelse märks kring skolutveckling med stöd av it. Ta bara den bild som bröt igenom i samband med Sollentuna-satsningen och dess mediespegling i februari. Det som blev tydligt - bortom mediebruset om surfplattor, med sitt förenklade för eller emot - var att lärare i Sollentuna liksom på många andra håll bekräftade att arbetet med skriv- och läsutveckling går framåt. Med dator - och penna, dator - och böcker - inga antingen eller här! Lärare vet att använda olika verktyg, olika vägar, inte bara en for att nå målen. Det är tecknet på professionalitet.

När Erica Lövgren, läs - och sknvutvecklare i Piteå och Gudäpplevinnare för sitt arbete, nyligen startade en Facebookgrupp växte gruppen med kanonfart - idag över 500 deltagare, och fortsatt rasar det in nyanmälningar. En sak jag gillar med gruppen är att många bidrar med rapporter om det lokala arbete som de bedriver. Det här känns inte som en grupp for ryggdunkande, som alltför mycket på FB - det ser ut att utvecklas till en verklig lärgemenskap för lärare. Två inledande enkäter har gjorts i nätverket. Den ena analyserades kort i nr DIU 1/2012 av Erica Lövgren och Peter Becker. Nu följer Arne Trageton upp med sina perspektiv på forskningen och analysen av dessa data i det här numret.

Och andra rapporterar hur arbetet mognat och fördjupats, såsom i Piteå, Ystad, Nynäshamn. Sandvikens kommun har med talsyntes integrerad efter åratal av utveckling på enskilda skolor (Kungsgården inte minst), lagt en kommunal plan och inlett ett långsiktigt samarbete med Dalarnas högskola och ett forskningssamspel med erfarna forskare. Här har vi en modell med drivande erfarna praktiker - Guldäpplevinnaren Mona Wiklander i spetsen, en engagerad förvaltningsledning och en högskola som inte gör en utvärdering aven satsning utan en djup och bred studie kring de förändringar i lärandets processer som pågår. Så kan det se ut när processerna mognar; Sandvikens kommun har involverat universitet och högskola sedan 90-talets början i sina satsningar på skolutveckling med it, då KlA drevs i samverkan med LTU och med engagemang av kommunstyrelsens ordförande. Vi talar inte om dagsländor.

Det här är systematisk skolutveckling, en praktikdriven utveckling, med stöd på förvaltningsnivå och med djup och nödvändig dialog med forskning. Det är inte legitimitet forskningen ger. Det är faktiskt så att praktiken har sitt företräde - det avgörande kriteriet på sanning är i vetenskapen att det stämmer med praktiken! Forskningens värde är inte heller primärt att ge statistik, bortom det subjektiva. Nej forskningens värde är att ge inblandade möjlighet att se djupare och längre, både bakåt och framåt. Förståelse och eftertanke - och ibland förtanke. Den forskningen behöver skolan. Och den finns med på Framtidens lärande, bland annat som huvudtema på beslutsfattarseminariet den 14 maj. Men också med hjärnforskningen och dansforskningen på huvudscenen den 15 maj.

Sedan finns förstås den forskning - med mer tekniska och designförtecken - som skapar nya förutsättningar. Som skapar framtiden, som Alan Key sa. Den får på konferensen representeras av ett touchbord, Trendinspector (SICS), och av Staffan Truve, en av våra svenska spetsar i den digitala utvecklingen, styrelseordförande för lnteractive Institute. Men också ledare för Recorded Future, ett sätt att spana in i framtiden, via de Googlesökningar du, jag och alla andra gör...

På många håll hör jag inte minst leverantörers oro över satsningar utan plan, utan riktig eftertanke och utan en solid plan för hur skolan ska ta hand om ny teknik, när den väl köps in. Oron är befogad. Det är avgörande att vi med Framtidens lärande, med Studio Ung Agenda och Studio Lärmiljö och alla nätverk och andra sammanhang hjälps åt att föra skolan mot en bättre framtid.

Peter Becker
E-post: peter.becker@diu.seDatorn i Utbildningen nr 2-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)Nominera huvudman före 14 juni 2023
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 120323