Untitled Document ERIK "HONKEN" HOLMQVIST
It-strateg, skolan i Sandvikens kommun
E-post: erik.holmqvist@utb.sandviken.se

 

Forskning pågår:
Att skriva sig till läsning med dator

Från hösten 201l jobbar samtliga skolor i Sandvikens kommun med att skriva sig till läsning från årskurs 1. Anledningen till detta är att man inom förvaltningen såg de positiva resultat som Mona Wiklander uppnått efter mer än åtta års användande av arbetssättet. Mona och Kungsgårdens skola var bland de första i landet med att ta in datorn, Internet, ljudande tangentbord och talsyntes i elevernas läs- och skrivinlärning.

Mitt i denna skolutveckling ryter utbildningsminister Jan Björklund till:

- Man måste lära sig skriva för hand i skolan, det går inte att upphöra med det. Man kan inte säga att bara för att det är svårare att skriva med penna så ska man sluta med det. Jag blir rätt sorgsen när jag läser att man tänker så. Även i framtiden måste man kunna både skriva och räkna. Man kan inte alltid ha tillgång till en dator var man än befinner sig. (DN 2012·02-01)

Ett uttalande som går tvärs emot den väldokumenterade erfarenhet som gjorts av professionella lärare i Sandviken.

Vad säger forskningen?
Sandvikens kommun har sedan tre år tillbaka ett nära forskningssamarbete med Högskolan Dalarna. Ambitionen är att pågående skolutvecklingsp rojekt ska beforskas för att man ska veta om man är på rätt spår i sin ambition att eleverna ska nå skolans kunskapsmål.

Samarbetet med högskolan började när projektet varsin dator drog igång i kommunen för tre år sedan. Nu följer två forskare Maria Westman och Eva Hultin Sandvikens satsning på skriva sig till läsning. Deras forskning finansieras av den relativt nystartade Skolforskningsfonden vid Högskolan Dalarna samt kommunen själv.

Forskarna som är universitetslektorer i svenska och pedagogik har under hösten börjat sitt arbete med att besöka de nätverksträffar som anordnas for de lärare i åk l som arbetar med skriva sig till läsning. De har intervjuat ett tiotal lärare, varav hälften är lärare som tidigare har jobbat med metoden och den andra hälften är nybörjare.

Positiva lärare
De tendenser som forskarna hittills har märkt är den positiva inställning som de intervjuade lärarna uppvisar. Trots att man tidigare har arbetat på annat sätt tar man till sig den nya metoden utan att varken döma ut det tidigare arbetssättet eller det nya. Eftersom lärarna själva har valt tidpunkten for att gå in i projektet upplever man heller ingen top-downstyrning från förvaltningen. Flera lärare utvecklar också arbetssättet en del för att passa dem själva och deras elever.

På tekniksidan finns de vanliga reflektionerna. En viss rädsla att man inte kan IT tillräckligt, att supporten inte fungerar som den ska och att tillgängligheten på datorer är för låg, samtidigt upplever lärararna att den egna digitala kompetensen höjs med automatik.

Nu går Sandvikens kommun in i en satsning på varsin dator till samtliga elever i grundskolan, vilket kommer att förändra de tekniska förutsättningarna.

Andra tendenser som Westman och Hultin ser är hur snabbt lärarna sätter sig in i det nya synsättet och ser fördelar i det. Möjligtvis beror det på att man i skriva sig till läsning lånar delar av olika traditionella läsinlärningsmetoder som tar sina ansatser både i analytiska och syntetiska grunder.

Nätverk viktigt
Nätverksträffarna är betydelsefulla och en framgångsfaktor för arbetet. Man träffas var fjärde vecka under Mona Wiklanders ledning och mötena är en del av den stödstruktur som behövs för att arbetet ska fungera.

Under våren kommer Maria Westmans och Eva Hultins preliminära resultat att publiceras vid konferenser i Kanada och i Köpenhamn. Pedagogiska tidskrifter visar också stort intresse av att skriva om vad de har komnmit fram till.

Forskarna i klassrummet
Under våren börjar Westman och Hultin ett fältarbete som innebär att de kommer att besöka aktuella skolor och titta på arbetet med skriva sig till läsning i praktiken. Man ska undersöka vad som händer i klassrummet ur en mängd olika aspekter.

Som kommunrepresentant kommer det att bli väldigt spännande att få reda på vad detta arbetssätt innebär för elevernas skriv- och läsinlärning, men även för elevernas vidare lärande, både det för stunden och det livslånga. En förhoppning är att utbildningsministern också delar den nyfikenheten.

 

ERIK "HONKEN" HOLMQVIST
It-strateg, skolan i Sandvikens kommun
E-post: erik.holmqvist@utb.sandviken.se


Fördjupning på Framtidens lärande 14-16 maj

På konferensen Framtidens lärande 15-16 maj berättar Sandviken och forskarna från högskolan i Dalarna mer om sitt arbete.Datorn i Utbildningen nr 2-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok

Nominera huvudman före 14 juni 2023
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 2 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 120323