Untitled Document Text: Mats Östling

 En titt i spåkulan
Vilka blir trenderna på BETT 2017?

DIUs trendspanare på BETT, Mats Östling, har tagit en titt i spåkulan och förutser vad som kommer att synas på BETT i januari 2017.

Den som åker till London i samband med BETT-mässan men inte tar sig tid att besöka själva mässan missar möjligheten att få syn på teknik, pedagogik och nya trender. Det är inte helt lätt att orientera sig och det tar tid att sortera sina intryck. Jag har delat upp mina funderingar om vad som kan tänkas vara intressant på BETT 2017 i fyra områden.

Kommande trender
Bland det som kommer att märkas mer än tidigare finns
• Robotar och programmering. Det fanns en hel del robotar 2016, men de kommer att vara fler och både vara mer avancerade, kreativa och enkla – make your own bot.
• Författarverktyg. Att kunna skapa eget material som pedagog är inte nytt, det som kommer allt tydligare är möjligheten att skapa ett mer sammanhängande innehåll, med bättre planeringsstöd, verktyg för eget innehåll och metoder för att sätta ihop det med sådant du hämtar från annat håll. Variation och individanpassning är viktiga inslag i en utmärkt undervisning.
• Nischat innehåll. Mer nischade digitala förlag och andra leverantörer som erbjuder ett sammanhållet men specialiserat innehåll, som kan fogas in i större sammanhang.
• Säkerhet och integritet. Här blandas två trender – en ökad användning av ansiktsigenkänning och andra avancerade identifieringsmetoder som skolan och samhället vill använda och GDPR som är den nya EU-lagstiftningen kring integritet - General Data Protection Regulation. Jag tror inte att Brexit kommer att märkas just nu på detta område.
• Brexit. En ökande oro för isolering och minskade handelsrelationer kommer att synas i de delar av mässan som handlar om just detta – att öka förbindelserna mellan företag och kunder i och utanför Storbritannien. Ett annat uttryck för detta är en ökande andel utställare från andra delar av världen, inte minst Asien.
• Learning analytics och neuroscience/ neuroeducation! Om du inte vet vad det är då är det dags att komma på banan.

Alltid på BETT
• Lösningar för ökad föräldrakontakt och betalningar
• Mobila appar att använda utanför skolan som ändå relaterar till skolan
• Lagring och säkerhet kring datorer och plattor som lämnas kvar i skolan (dvs de flesta)
• Maker space och andra kreativa och innovativa områden, lite utanför den kommersiella mässan.
• 3D-skrivare som blir allt mer integrerade i undervisningen, även om de ibland ställs in i montrar som underhållning. Det kommer att finnas flera exempel på hur utskrifter kan bli ett pedagogiskt inslag i flera olika ämnen, ibland med spelkaraktär.
• Interaktiva tavlor – med den massiva utrullningen i engelska skolor blir användningen allt viktigare och exempel på program och pedagogisk användning syns på flera håll – men också försäljning av lampor till projektorer.
• STEM (Science, technology, engineering and mathematics) – ett flertal exempel på hur naturvetenskap kan förstärkas med digital teknik är något som finns med även på BETT 2017.

På tillbakagång
• Större och mer komplexa system och lösningar – vi ser nog en trend mot enklare, mer småskaliga och praktiknära erbjudanden.
• 3D-system och annan teknik som kräver extra tillbehör för att fungera – det som inte finns i mobilen (plattan) finns inte.
• Kanske börjar användningen av dokumentkameror att klinga av, med de kameror som finns i plattor och mobiler finns det möjligheter att visa upp det man gör utan extra utrustning. Gardera med kryss.

Årets bubblare
• Integration och inkludering av nyanlända. Storbritannien har en lång erfarenhet av att arbeta med social segregation, men kanske skapar de senaste årens flyktingströmmar också behov av nya digitala lösningar.
• Molnet. Internet var länge något hotfullt och molnet har ibland blivit symbolen för det stora okända och osäkra, inte minst i engelska skolor. Kanske ser vi en nu ökande användning.
• Mobilen i skolan. När kommer elevers användning av mobiltelefoner in i den engelska skolan? Kanske några exempel nästa år?

 

MATS ÖSTLING

Mer information
DIUs guidade spaningsturer på BETT-mässan är en del av ett genomarbetat koncept för teamutveckling, skolbesök och erfarenhetsutbyte genom seminarier på BETT. Mer info DIU@BETTFull tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 1-2017. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023

Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 17]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 170218