Untitled Document Text: Monica Esborn

 

Vara satsar på skolan:

– Ingenting är omöjligt i Vara

De nöjde sig inte då och där med ett nej från de statliga skolmyndigheterna när de önskade bygga sin gymnasieskola. Lite andades det väl om att en by på västgötaslätten utan bildningstradition knappast hade behov av ett gymnasium. 1987 invigdes det. Konserthus och ett blått stationshus är andra signum för den kommun som åkte till Stockholm och satte ner foten för att få till en vidareutveckling av sin skola – och sin kommun –Ko med orden: ”Ingenting är omöjligt i Vara”. Nu sätter man återigen ner foten i utvecklingens tjänst. Nu lyfter de skolan.

– Det börjar med att vi provtänker, berättar Nina Schmidt, bildningschef och initiativtagare till det som fått samlingsnamnet ”Skolan lyfter Vara - Vara lyfter skolan”.

Det är egentligen ingen satsning i den bemärkelsen att det startats en massa projekt snarare syftar det till att lyfta skolan så som den är. I Vara har man tröttnat på den mediebild som ständigt visar fram den svenska skolan i fritt fall. Man känner helt enkelt inte igen sig.

Sprida goda exempel – lokalt och nationellt
I olika undersökningar som gjorts visar det sig också att eleverna i Vara trivs väldigt bra, föräldrar är nöjda, pojkarna klarar sig bra, det internationella arbetet är utbyggt – och det är det som fungerar som man ska lyfta och sprida, menar en enad front skolengagerade i Vara:

– Det har retat mig, framhåller Gert Norell, kommundirektör, hur skolinspektionen arbetar. Om tjugo procent inte fungerar så blir det vad media redovisar och det är inget man kan bli stolt över.

Carl-Uno Olsson, bildningsnämndens ordförande inflikar:

– Tänk om skolinspektionen också gavs ett uppdrag att sprida de goda exemplen och inte bara konstaterar vad som är fel. Det är inte konstruktivt. Vi måste också ha en internationell utblick, menar han. Om nu Indien är bättre på matematik – varför inte åka dit och ta reda på hur de gör och ta med det bästa hem?

Vara är en innovativ bygd med entreprenörsanda. Det är korta avstånd mellan människor. Man har ett gott samarbete med kultursektorn. Näringslivet, föräldraföreningen, kommunen, lärare och föräldrar vill det bästa för barnen och skolorna här. Det är gemensamt ansvar och bred samling som gäller. Jante ska bekämpas och så kan man det här med att provtänka. Det finns en upparbetad struktur för det.

Provtänka och synvända
Nina Schmidt berättar att man provtänker kring idéer i Vara. Så var det även när tanken på att göra någon form av manifestation – vilket lät som ett tråkigt ord – för och med skolorna i kommunen, dök upp. Man provtänkte.

Naturligtvis lyfter man då även problem man ser, men mest för att se hur de kan formuleras om till möjligheter.

– Vi måste få känna glädje och stolthet i skolan, mer kreativitet – lärarna tar inte mer skit nu! Nina Schmidt, bildningschef i Vara

– Vi ville sätta fokus på det som vi gör fantastiskt bra, beskriver hon. Vi ville göra det för våra elever och vi ville fundera över vilka förmågor de behöver i framtiden. Vi talade också om att det behövde göras en synvända om skolan, varför talas det till exempel så lite om att svenska elever är bra på att samarbete. Vi vill visa den bild vi ser varje dag, vi vill diskutera visionerna för skolan - och gärna inspirera andra kommuner till att lyfta sina skolor.

– Vi måste utbilda elever som är väldigt bra, menar Leif Olsson, rektor och del av styrgruppen för eventet kring ”Vara lyfter skolan”. Det är avgörande för en liten landsbygdskommun, menar han.

För det behöver man se hela människan, man behöver ta hjälp av musik och kultur men också av modern teknik, inte minst mobiltelefoner. En IT-strategi för skolan är antagen. I god Vara-anda - har man tittat på andra kommuners IT-strategier och plockat ut det man tyckt vara det bästa, berättar Lars-Åke Svantesson, rektor som deltagit i det arbetet. På Lagmansgymnasiet är en-till-en helt utbyggt.

SMS och digitalt lyft?
När Magnus Thilén tillträdde som rektor för några år sedan hade övergången inletts men det är först nu som han ser att det börjar användas fullt ut. En viktig nyckelfunktion har varit att få en plattform på plats eftersom det är via den som alla når informationsflödet. En funktion som gör det möjligt att nå eleverna direkt via sms är uppskattad. Ute i klassrummen sker en undervisning som tidigare inte var möjlig – och som man inte skulle vilja backa tillbaka från, trots en del inkörsproblem. Anna Nissen, lärare i svenska och engelska ger en bild.

– Jag försöker bygga upp mycket av undervisningen kring vår plattform, allt ska ligga där. En möjlighet som använts är bland annat att eleverna kan arbeta med egna ljudinspelningar. Det har varit ett lyft både för lärare och elever att få tillgång till datorer, menar hon.

När det gäller datorerna så handhar eleverna dem själva och tar med dem hem efter skolans slut. Det finns inga begränsningar, inga spärrade sidor på nätet utan man har resonerat som så att det handlar om frihet under ansvar. Lärarna förberedde sig genom att utbilda sig i PIM, Praktiskt IT- och Mediakunskap. En svårighet är dock detta med att alla ibland behöver befinna sig mentalt på en gemensam plats med andra. För att lyssna till när någon berättar:

– Nätet finns ju där hela tiden och det är så lätt för eleverna att försvinna någon annanstans. Då får man be dem stänga locket.

Ett annat samarbete som Lagmansgymnasiet är stolta över är www. lagmansnatursida.se som läraren Rutger Staaf skapat. Till och med forskare har uppmärksammat den och uttalat sig om den höga kvalitén i elevernas arbeten, till exempel om det svåröverskådliga området klimat.

Interaktiva tavlor finns ute på skolor och förskolor. Arbetet med att utforska lärplattornas möjligheter har även det kommit igång och ett hundratal finns ute, berättar Irmelin Kjellén, IT-tekniker och Sofia Hildingsson, lärare i årskurs ett fyller på.

– Vi jobbar med lärplattorna i vardagen men för oss som arbetar med de yngre barnen så funderar vi mycket på hur även vi ska kunna få jobba en-till-en, inte minst med tanke på stödet det skulle ge för skriv-ochläsutvecklingen. IT-strategi finns men några pengar har inte tillförts, säger hon.

Lyfter lärarna?
Lite grann kan eventet i Vara ses som en sorts startskott. Man har samlat sig till ett lyft. Man vill ha ett annat samtal lokalt och nationellt. Uppställningen från riksdagens utbildningsutskott var imponerande. Skolinspektionen fanns på plats, bloggare, fackförbund och Stig-Roland Rask som vass moderator. Alla är på plats för ett panelsamtal om skolan!

Frågan ställs till de fackliga företrädarna om de varit med och svartmålat den svenska skolan i det vällovliga syftet att vinna sympatier för läraryrket? Något tydligt svar ges egentligen inte på de problem som skolan idag har att locka människor att utbilda sig till lärare.

Något särskilt lyft för lärarnas löner finns inte med i Varas tänk. Det omvända hoppas de på, att genom att visa andra bilder – och varje dag fortsätta med att utveckla kvalitén – så höjs statusen och därmed dragningskraften.

Nina Schmidt utmanar politikerna i panelen att fundera över om betyg och bedömning verkligen ska ha sådant fokus, om det inte snarare behövs mer och inte mindre tid för estetiska ämnen. Och om avstampet i Vara den 21 januari 2013 säger hon:

– Vi måste få känna glädje och stolthet i skolan, mer kreativitet – lärarna tar inte mer skit nu!

 

Monica Esborn


Länktips:
Vara lyfter skolan: bit.ly/VUcp4n
Filmen om skolan i Vara:
bit.ly/UdXHbSDatorn i Utbildningen nr 1-2013. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en
beställning via detta system!
(Annons)Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok


FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023
Nominera huvudman före 14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 13]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 130219