Innehåll/Datorn i Utbildningen nr 1/2012

På www.diu.se publiceras ett urval ur varje utgivet nummer av den tryckta versionen. Efterbeställ paket med 20 ex av DIU, för kollegiet, arbetslag etc á 400 kr + porto eller beställ prenumeration!

5   Ledaren:
Nytänkande möten

Vi tänker nytt - och vi gör som tidigare! Det blir stort, det blir spännande och det blir sjudande, skriver Peter Becker i ledaren, om Framtidens lärande 2012.
 
TEMA SKRIV- OCH LÄSUTVECKLING
Ett minitema kring skriv- och läsutveckling, praktik och en helt ny enkät som DIU just genomfört! (Sid 6, 8, 10)

6   Med läroplan och pekplatta i verktygslådan
Write to read är ett utvecklingsprojekt i Södertälje där pedagoger och barn utforskar nya verktyg i skriv- och läsinlärningen.
8   Erfarenhet – en belastning?
Erfarenhet av vad ett verktyg kan och klarar begränsar min föreställning om hur ett nytt verktyg kan fungera, skriver Erica Lövgren i sin krönika.
10   Lyssna på lärarnas beprövade erfarenhet!
Rörelsen kring skriva-sig-till-läsning har bara fortsatt att växa. Den är, liksom datorn och internet, knappast en modefluga, skriver Erica Lövgren och Peter Becker.

12   Utforskar nya arbetssätt
De prövar och testar nytt, elever och lärare tillsammans på Ebba Pettersson skola där en sjundeklass fått egna pekplattor.
16   Musik – en väg till kommunikation
En guldglittrande gitarr med inbyggd pekplatta – ett självklart val på Hökegrådens särgymnasium.
 
TEMA FRAMTIDSKOMPETENS
I ett tema speglar DIU här fyra perspektiv på vilken kompetens som behövs för framtiden (sid 20, 24, 26, 28):

20   Vad behöver våra elever?
Elias, Amanda, Anna och Joar från gymnasieskolan YBC deltog i DIUs resa till BETT i London, och reflekterar efter resan kring lärande. Vi publicerar här Elias artikel.
24   Vad borde en skola vara?
Mest av allt ger boken oss hopp, och övertygelse, om att det faktiskt går att göra en skola som är så mycket bättre. Troed Troedsson och Camilla Hending har läst: Vad kan en skola vara?

26   Sjöar, öar och kemiska formler
Att kunna placera Gotland på en blindkarta, vilken kompetens speglar det, undrar Stig Roland Rask i sin krönika.
28   Kan skolan utveckla framtidskompetenser?
Ofta pratar man om ”21st century skills”, vilka dessa kompetenser är, hur de bäst kan tränas och om, och i så fall hur, de kan mätas. Jan Hylén om två aktuella forskningsprojekt.

30   Skolbiblioteket som försvann
Vad är det som definierar ett skolbibliotek? Mats Östling på spaning i Upplands Väsby.
32   Spanarna
Föreningen DIUs styrelse kliver fram i rampljuset.
34   Öppenhet och trådlösa nät
– Öppenhet och öppna datorer är nödvändigt och självklart, Internet blir vår nästa lärplattform, säger Erik Holmqvist, it-strateg Sandviken. Från första seminariet i den serie Sveriges Kommuner och Landsting gör tillsammans med DIU under våren 2012.
38   Reflektioner från Sveriges största IT-mässa
Mats Östling om trender och tendenser.
41   Mina tweets och jag: tweet #1
Johan Groth twittrar och får svar. Den första i en liten serie kortartiklar om vardagens nya arbetssätt.
42   Rymdgeometri med Sketch up
Helena Kvarnsell om ämnesövergripande projekt i matematik/ teknik.
43   Att berätta från helhet till detalj
Vetenskapsrådet har utvecklat en programvara för enkel presentation.


Datorn i Utbildningen nr 1-2012. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

Nominera huvudman före 14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 1 - 12]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 120226