DIU tema:
Skriv- och läsutveckling med datorstöd


Tänk att som 7-åring få slippa fokusera på finmotorik – att hålla i pennan och forma skrivtecken – och istället få möjlighet att skriva snyggt på dator. Det ger barn en fantastisk möjlighet att lära sig läsa och skriva utifrån egna texter och med färre hinder ägna sig åt sin språkutveckling.

Tv-program från UR
Video: UR-inslag 19 dec 2010 om att skriva sig till läsning med rektor Nina Lidfors, Gripsholmsskolan, Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, och Peter Becker, chefredaktör för Datorn i utbildningen.

Video: UR-inslag 2009 om att skriva sig till läsning med Mona Wiklander, Sandviken

Nätverksträff 14 maj 2012 på Framtidens lärande
Nätverksträff den 14 maj i Stockholm kring att skriva sig till läsning, i samband med Framtidens lärande 2012. Arne Trageton, Erica Lövgren mfl deltar.


Debattinläg från Nätverket
Under februari 2012 genomförde Peter Becker och Erica Lövgren från DIU och Nätverk kring att skriva och läsa med datorn som pedagogiskt verktyg en enkät: Lyssna på lärarnas beprövade erfarenhet!

Nätverket initierar akademisk kurs i samarbete med LTU
En poänggivande akademisk distanskurs arrangeras av LTU /Luleå tekniska universitet/ i samarbete med DIU och Nätverket, med start ht2012. Sista anmälan 16 april: anmälan.
Erica skriver om motivet för kursen: "Vi är många som har ett behov av att fortsätta utvecklas, dela erfarenheter och på djupet studera vad som händer med eleverna och de lärande sammanhangen. Vi behöver samverka och lära oss former för att studera lärandeprocesserna utifrån vår egen praktik. Att göra detta högskoleanknutet ger både en stabil grund och en formell meritering."

Kursen är tänkt som en första kurs i en serie på flera. Efter en första kurs kring dokumentation är vår intention att flera kurser ska ges, med fokus på att fördjupa eget arbete kring att skriva sig till läsning och att formulera och dela erfarenheter och relatera dessa till existerande teorier och metoder. Sammantaget ska detta ge ett stöd för egen praktik och samtidigt ge en formell akademisk meritering, kanske med sikte på Magister(Masters)nivå eller en senare forskarutbildning.

Mediedebatten februari 2012
Britt Hansson, skoldatateket Boden, har samlat länkar till debatten om skriva sig till läsning: http://bit.ly/asl-debatt.

Bakgrund
Det är snart tio år sedan Arne Trageton presenterade sin forskning kring de positiva effekterna av att låta eleverna börja lära sig skriva på datorn och vänta med bokstavsträning och skrivande för hand.

På många håll har erfarna lärare börjat arbeta på detta sätt, med mycket goda erfarenheter. Med utgångspunkt i Arne Tragetons tidiga resultat har man vidareutvecklat arbetssättet och varierat det självständigt efter egna erfarenheter. Erfarenheten har nu hunnit samlas under flera år. En rörelse har vuxit fram med starkt engagemang i alla landsändar.

I december 2009 arrangerade DIU ett välbesökt seminarium på UR. Där väcktes förslag om att skapa ett fastare nätverk för denna växande rörelse och DIU tog på sig att organisera detta. I samband med Framtidens lärande äger ett antal inspirationsmöten rum där erfarenheter från arbetssättet diskuteras.

I juli 2010 var DIU värd för ett seminarium i Almedalen med Mona Wiklander och Joachim Thornström, kring att skriva sig till läsning.

Idag är nätverket cirka 400 personer över hela landet. Du är välkommen att skriva till nätverket, anmäla ditt intresse och berätta kort om dina aktiviteter eller intresse för området. Maila till nätverket

Nedan finns en del artiklar kring ämnet.
Välkommen!

Peter Becker

Kontaktpersoner för nätverket:
Erica Lövgren
Mona Wiklander
Peter Becker

Länkar
Erica Lövgrens samlingssida

Artiklar ur DIU i urval

 • Lyssna på lärarnas beprövade erfarenhet!, manar Peter Becker och Erica Lövgren i debattinlägg där en färsk enkät presenteras. DIU 1/2012 Läs mer

 • Skriva sig till läsning i Trollhättan
  Arbetssättet bidrar till barnens självförtroende och språkutveckling, vid Frälsegårdsskolan med närmare 100 procent elever med utländsk bakgrund. Näslundh, DIU nr 2/2011. Läs mer

 • Nytt nätverk: Skriva sig till läsning med dator
  Nätverk för rörelsen kring att Skriva sig till läsning med dator. Peter Becker, DIU nr 10/4 Läs mer

 • Pojkarna vinnare med datorn som skrivverktyg
  Ewa Andersson, Örnsköldsvik forskar om skrivande, nationella prov och förändrade arbetssätt. Carina Näslundh, DIU nr 10/4 Läs mer

 • Lästipset: "Med datorn som skrivverktyg"
  Artiklar om att skriva sig till läsning med dator, Erica Lövgren, "Med datorn som skrivverktyg". Joachim Thornström, IT-samordnare, Ystad, DIU nr 10/3 Läs mer

 • Klassens wiki blev nytt klassrum
  Gunilla Walsh och klass 5 SE på Fisksätraskolan, Nacka, arbetar med gemensamt skrivande, hemma och i skolan, i en Wiki. Carina Näslundh, DIU nr 09/7 Läs mer

 • Teknik i all ära ...
  Ledare: Om Guldäpplet, Skriva sig till läsning och nationella prov svenska åk 3. Peter Becker, DIU nr 09/6 Läs mer

 • Arne Trageton skriver brev till Jan Björklund: Låt eleverna använda dator i nationella proven i svenska i årskurs 3
  Dator eller penna: Om nationella prov i svenska årskurs 3 och Skriva sig till läsning. Arne Trageton, DIU nr 08/7 Läs mer

 • Villa Mimmi – klassisk skrivuppgift i wikiform
  Wiki som samarbetsverktyg i skolan. Skrivuppgift för mellanstadiet och föräldrainsyn i skolarbetet. Sandra Wissting, Myrsjöskolan, Nacka, DIU nr 08/4 Läs mer

 • Läsa och skriva i en vidgad textvärld
  Textvärldar, digitala texter, läsning, skrivning och literacy. Lennart Axelsson, DIU nr 07/6 Läs mer

 • Videokonferenser – lyft för eleverna
  Om att skriva sig till läsning, språkstöd och videokonferens. Finalist Guldäpplet 2006: Mona Wiklander, Kungsgårdens skola, Sandviken. Peter Becker, DIU nr 06/6 Läs mer

 • Skriva sig till läsning – succé i Ystad
  Skriva sig till läsning med dator, ett kommunalt utvecklingsprojekt i Ystad. Joachim Thornström, DIU nr 06/4 Läs mer

 • Att skriva sig till läsning – på datorn
  Skriva och läsa med dator - en metod utvecklad av Arne Trageton. Carina Näslundh, DIU nr 04/3 Läs mer

 • Lär sig skriva utan penna
  Skriva och läsa med dator och Arne Trageton. Carina Näslundh, DIU nr 04/3 Läs mer[Åter till början av sidan]

Stiftelsen DIU, c/o Becker, Bondegatan 1A, 116 23 STH
Uppdaterad: 230220