Datorn i Utbildningens redaktion


Postadress:
DIU/Datorn i Utbildningen
Förridargränd 16
165 52 Hässelby


Ansvarig Stiftelse och redaktion

För ärenden gällande stiftelsen inklusive konferenser, seminarier och nyhetsbrev DIU

Peter Becker, ordförande stiftelsen
chefredaktör, ansvarig utgivare


Mobil: 070-710 4453
E-post: Peter.Becker@diu.seEkonomi- och fakturaärenden

För ärenden kring fakturor gällande stiftelsen, nyhetsbrev och arrangemang:

Inger Olsson, kansli

DIU,
Tel: +46 (0)73 372 6161
E-post: Inger.Olsson@diu.se


Redaktionschef

För ärenden gällande nyhetsbrev och redaktionella frågor:

Carina Näslundh

Mobil: +46 (0)70 605 45 15
E-post: carina.naslundh@diu.se


Webbredaktion

Peter Becker chefredaktör
E-post: Peter.Becker@diu.se

Johan Carlsson, Sten Holmberg, Webbutveckling
E-Post:admin@diu.se


Annonser

För ärenden gällande anonser

Peter Becker, annonsansvarig

Mobil: 070-710 4453
E-post: red@diu.seMedarbetare
Stig Roland Rask
Jenny Edvarsson
Monica Esborn
Max Entin
Klas Viklund
Mats Östling


Är du intresserad av att recensera programvaror och böcker för Datorn i Utbildningen?

Skriv till redaktionen.
Här kan du hitta en guide för din utvärdering av programvara för en recension i Datorn i utbildningen.[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 190915