DIU tema:
Plagiat och kontroll


Vissa påstår att elevers plagiat är ett stort och växande problem för skolan. Här presenteras artiklar ur ett tema från DIU nr 3/2002. Vi presenterar intervjuer med några lärare. Vidare testar DIU en nättjänst för plagiatkontroll och några vanliga sökverktyg. Läs också recensionen av Urkund och debatten kring frågan om fusk och kontroll.

  Skriva själv, kopiera
  eller klippa och klistra

  - När lärarna ger tydliga och avgränsade uppgifter och följer upp arbetet under gång minskar risken för att eleverna plagierar skolarbeten på Internet. Det menar Niklas Nordlund, som står
  bakom Skolweb, en av de största svenska skolarbetssajterna.
  - Som lärare måste man hitta den rätta mixen av olika uppgifter för eleverna: Ge dem möjlighet att uttrycka egna åsikter, göra jämförelser och sammanfattningar, säger Per Åsberg lärare på Rudbecksskolan i Örebro. Läs mer

  Söka och hitta kopierade skolarbeten
  Det finns och har alltid funnits en grupp elever som fuskar, med eller utan Internet. En risk med olika söktjänster är att skolledare och lärare invaggas i en falsk trygget. Datorn i Utbildningen har testat och jämfört söktjänsten Urkund med två fria sökmotorer. Här redovisas några typfall.
  Läs mer

  Läraren - pedagog eller kontrollant
  Ny teknik som sms och Internet innebär nya möjligheter för de elever som fuskar, men det är inte tekniken i sig som skapar fusk. Vad skolor, i stället för att jaga elever, bör satsa på är mer tid och resurser på samtal och utbildningar om frågor som rör lärande och kunskap i vid mening skriver Bosse Andersson som recenserar Urkund, en tjänst för att söka plagierade skolarbeten. Läs mer


  Dialog eller kontroll?
  Vill vi stimulera samarbete, fritt och självständigt kunskapssökande, så måste vi vara öppna för nya möjligheter till samarbete - men ställa kvalitetskrav på eleverna, skriver Peter Becker i en ledarkommentar. Läs mer


  Genmäle från företaget Urkund
  Läs mer


  Replik från redaktören
  Läs mer


  Följ den pågående debatten i Kollegiet
  Diskussion i Kollegiet

  Skoldatanätets resurs Kolla källan!
  Kolla källan![Åter till början av sidan]

Stiftelsen DIU, c/o Becker, Bondegatan 1A, 116 23 STH
Uppdaterad: 230220