DIU tema:
Informationssökning och lärande


Nätverkade datorer och Internet har blivit de självklara verktygen för att bemästra kunskapsexplosionen. De påverkar lärandets villkor, de påverkar eleven, de påverkar rollen för läraren och de påverkar rollen för bibliotekarien.
Läs utdrag ur temanumret DIU 6/2002 om resurser, nya arbetssätt och informationssökningens frågor.
Vill du läsa hela temanumret, med alla artiklar beställer du den tryckta versionen av datorn.i.utbildningen. (Se avdelning prenumeration.)

  Och frågan?
  Peter Becker diskuterar informationssökningens roll i lärprocessen. (Ledare i temanumret 6/2002.) Läs mer

  Världslitteraturen till alla
  Krönika om fria resurser på nätet, upphovsrätt och projektet Gutenberg. Projektet med mål att förmedla all världens klassiker över nätet. Läs mer

  En bibliotekarie i varje arbetslag
  Eleverna på Hulebäcksgymnasiet ska bli informationskompetenta, redo för det livslånga lärandet och ett liv efter skolan. Lärare och bibliotekarier arbetar tätt tillsammans för att förverkliga målen. Läs mer

  Med boken i handdatorn
  Om läroböcker och kurslitteratur kommer att finnas tillgängliga i form av e-böcker tillsammans med lärares anteckningar i digital form förenklar det betydligt vardagen för elever och studenter. Bosse Andersson har läst bok på handdatorn. Läs mer

  Tid för samtal – tid för utveckling
  – Skolan praktiska verklighet handlar mycket om ”att-göra”. Nu har deltagarna haft en chans att stanna upp och fördjupa sig kring kunskap och lärande. Och många tycker att de aldrig haft utrymme för så djupa pedagogiska resonemang tidigare. Lena Folkesson, Göteborgs Universitet har följt projekt Helvetesgapet. Läs mer

  Kul med kunskap
  Erikslundsskolan är en skola som ändrat arbetssätt – radikalt. Från att ha varit en traditionell högstadieskola med ämnesuppdelad undervisning till att arbeta temainriktat och ämnesövergripande. I centrum för det nya arbetssättet finns infoteket. Läs mer

  Eleverna upptäcker inte världen själva
  – Att vara informationskompetent är att ha tillgång till en repertoar av förståelse, säger Louise
  Limberg. Att .söka sig fram i böcker, databaser, tidningar och på Internet för att hitta fakta är
  bara en liten del av den repertoaren Läs mer[Åter till början av sidan]

Stiftelsen DIU, c/o Becker, Bondegatan 1A, 116 23 STH
Uppdaterad: 230220