DIU tema:
Forskning, lärande och IT


Vad händer när
lärandet får IT-stöd?
Följ Datorn i Utbildningens debatt kring forskning och utvärdering av IT-satsningarna i svenska skolan. Vilken form av forskning behövs för att ge återkoppling från forskarvärlden till klassrummet? Hur skapar vi fruktbara mötesplatser mellan praktiken och forskningen?

 • IT i skolan - utan vision?
  Peter Becker ifrågasätter metoderna för utvärdering av IT-satsningarna i svenska skolan. Läs mer
 • Skolutveckling med IT-perspektiv
  Patrik Hernwall om utvärderingen av tre stockholmsskolors IT-satsningar. Läs mer
 • Recept för en lyckad IT-satsning?
  En IT-satsning inifrån. Anders Blomström reflekterar över vad som behövs för en lyckad IT-satsning. Läs mer
 • Flygfoton och vägar kan kopplas samman
  Praktikerna och forskarna behöver varandra konstaterar Tage Nordkvist. Läs mer
 • Forskning och utvärdering
  Ulla Riis m fl i en replik till Peter Becker första artikel.Läs mer
 • Mer forskning i skolans vardag
  Vi måste fokusera på kärnfrågorna, vad händer i mötet mellan lärare, elever och de nya medierna, skriver Peter Becker.
  Läs mer


[Åter till början av sidan]

Stiftelsen DIU, c/o Becker, Bondegatan 1A, 116 23 STH
Uppdaterad: 230220