DIU:s nyhetsbrev
Välkommen som prenumerant! Läs mer

 

DIU nyhetsbrev 9/19:Guldäpplets särskilda pristagare utsedd
Möt pristagarna på Guldäpplets dag i Stockholm den 18 oktober och på Framtidens lärande Väst i Trollhättan den 14-15 nov.
GULDTRAPPAN 2019 klara!
Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling.  
DIU och partners resa till London januari 2019
Resan hade fokus på skolutveckling och teambygge med framtidsspaning, nätverkande och erfarenhetsutbyte engelska skolor.
29-30 oktober 2018 Framtidens Lärande
Framtidens lärande och Skolforum på Stockholmsmässan.
26/4/2018 Konferens: "Nu öppar vi klassrumsdörrarna"
Feedback på lärares lektioner ökar arbetsglädjen och förbättrar elevresultat. Lärare, skolledare och huvudmän visar hur de arbetar systematiskt med att utveckla undervisningen.
Januari 2018: Resa med DIU och partners till London
En resa med fokus på skolutveckling och teambygge med framtidsspaning, nätverkande och erfarenhetsutbyte med engelska skolor.
Från DIUs resa till BETT och London 2017
DIUs Bett-resa, med tilläggsresa via Oslo.
Framtidens lärande 23-24 maj 2017
Ta del av dokumentation: Beprövad erfarenhet med ledare och pedagoger i dialog med forskning - och utdelningen av GULDTRAPPAN.  
DIU i Almedalen 2016 - video
Digitala nycklar för integration och bättre lärande Integration och arbete med it och medier samt digitala nycklar för bättre lärande i fokus vid två seminarier med DIU och partners i Almedalen.  
Nationell digital strategi för skolan på väg
Blogginlägg om regeringens uppdrag till Skolverket om en nationell digital strategi för skolan.  
Hearing i riksdagen 20 maj 2015
Dansk digital skolutveckling - i svenskt perspektiv, med Utbildningsutskottet, S och M, med stiftelsen DIU och partners.  
DIU inför Bok & Bibliotek
DIU-rapport nr 2 "Läsa och skriva digitalt - en nyckel till framgång i skolan och livet."
BESLUTSBOKEN
DIUs fem förslag till regeringsbeslut för skolans digitalisering. Länk, video, DIU i Almedalen.
 
Vad kan en skola vara?
Becker/Drewsen speglar en skola i NU:et, med exemplet ybc i Nacka.  
DIUs arbete prisat
Arbetet med Framtidens lärande, Guldäpplet och tidskriften DIU belönat med priset "Årets eldsjäl".
Skriv- och läsutveckling med dator
Tänk att som 7-åring få slippa fokusera på finmotorik – att hålla i pennan och forma skrivtecken – och istället få möjlighet att skriva snyggt på dator.
 

Föreningen DIU Nätverk och vänförening till stiftelsen DIU. Medverkar i konferenser, seminarier, resor och andra arrangemang.

Om cookies
Läs mer om cookies på denna webbplats.
 
DIU TEMA - här nedan finner du teman ur Datorn i utbildningen
 
Informationssökning och lärande
Nätverkade datorer och Internet har blivit självklara verktyg för att bemästra kunskapsexplosionen. Om resurser, arbetssätt, skolbibliotek och sökfrågor.

 
4D-skolan
3D och animation med Gunnar Jutelius.  
Plagiat och kontroll
En del menar att elevers plagiat är ett stort och växande problem. Intervjuer med lärare. Diu testar Urkunds tjänst för plagiatkontroll och jämför med några vanliga sökverktyg. Debatt kring frågan om fusk och kontroll.
 
Tidning som pedagogiskt projekt
Om tema- och skoltidningar. Guider om tidningsmakeri, om att göra bild, skriva text och göra serier. Gallerier över vinnare i skoltidningstävling 1999, 2000.
 
Forskning om IT och lärande
Här lyfter vi fram debatt kring forskning om skola, lärande och IT. Vi presenterar successivt nytt material ur forskning som ger perspektiv på de dagliga processerna i klassrummet.
 
Excel: verkstad för matematik
Kalkylblad av typen Excel är laboratorier för matematik! Följ med Örjan Broman på hans matematiklektioner, modeller för hur läraren kan skapa övningar direkt i Excel för att träna olika moment i undervisningen.
 
Flash: multimedia för webb
Här finner du material både för elev och handledare. Förklarade exempel, bland annat hur du skapar levande presentationer på webben. Eller animationer och talande figurer med läppsynkat tal. Det mesta gjort av Gunnar Jutelius.
 

Framtidens lärande Norr, Luleå och Norrbotten 23 mars 2021
Välkommen till Framtidens Lärande Digitalt Norr. Under en dag fördjupar vi oss i frågor kring: Pandemins lärdomar – hur går vi vidare, Hur arbetar vi digitalt under pandemin – digitala rum, verktygslådor, läromedel. Hur kan vi gemensamt bli klokare? Vision och framtid. Läs mer

DIU på Bokmässan: Vad kan en skola vara?
Frågan ställs vid ett seminarium på Bokmässan, arrangerat av DIU i ett samtal lett av Peter Becker med Pernilla Nilsson, högskolan Halmstad, Åsa Wikforss, Stockholms universitet och Per Dahlbeck, Malmö stad och universitet. Artikel av Viklund och Becker, Bokmässans program

Digital innovation tar skolan mot framtiden
– Det digitala kan verkligen berika lärandet. Det finns en debatt som ifrågasätter digitaliseringen. Det vi ser är bevis för att lärarna använder digitala verktyg för att åstadkomma något fantastiskt, säger Peter Becker, stiftelsen DIU. Läs mer

Sverige, Finland, Norge, Danmark satsar alla digitalt
Samtidigt som SKL publicerar en nationell handlingsplan för skolans digitalisering, kommer danska undervisningsministeriet med en rapport kring kvalitativ digitalisering i skola, Norge aviserar en ny läroplan och Finland inför sin - alla med digitala inslag. Läs mer

Välkommen debatt om skolans digitalisering
"Myten om pennan", artikel av forskarna Åke Grönlund, Anna-Lena Kempe och Mathilda Wiklund. Läs artikeln

Studieresa till Helsingfors 25-26 april
Möt finska utbildningsstyrelsen och skolor, med en självständig lärarprofession, en ny läroplan och digital kompetens. Hur gör de? Läs mer

Ett skolbesök i London
Studiebesök på St Mary´s Catholic Nursery and Infant school. Reflektioner av Malin Söderberg. Läs reportage.

Januari 2019: Resa med DIU och partners till London
En resa med fokus på skolutveckling och teambygge med framtidsspaning, nätverkande och erfarenhetsutbyte med engelska skolor. Reportage och reflektioner

Framtidens lärande och Skolforum
- gemensam arena

Två av skolvärldens största arrangemang - Skolforum och Framtidens lärande - arrangerade en gemensam mötesplats för svensk skola, hösten 2019 den 29-30 oktober på Stockholmsmässan. Läs mer, artiklar och presentationer

Professionsutveckling: – Lärare och skolledare måste få utveckla sig!
Hur blir utveckling i professionen möjlig i skolvardagen?
Johanna Jaara Åstrand, Lärar-förbundet, Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund, Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund och Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund förde ett engagerat samtal under konferensen Framtidens lärande - Öppna klassrumsdörrarna! Läs mer

Bättre resultat med rektors lektionsbesök
På Ferlinskolan i Filipstad får alla lärare besök av rektor i klassrummet med uppföljande samtal. Ett tillfälle att gemensamt reflektera kring undervisningen, säger Gun Palmqvist, skolans rektor. Läs mer

KONFERENSEN 26 april i Stockholm: "Nu öppnar vi klassrumsdörrarna"
Feedback på lärares undervisning ger effekt, det ökar arbetsglädjen och förbättrar elevernas resultat. Lärare, skolledare och huvudmän visade hur man systematiskt kan utveckla undervisningen. Läs mer

Vem på din skola ska du nominera till lärarpriset Guldäpplet?
Vilken kollega gör framstående insatser för att utveckla elevernas lärande med stöd av digitala verktyg och arbetssätt - och delar erfarenheter med kollegor? Nominera till lärarstipendiet Guldäpplet senast 1 juni. Se Guldäpplets nya webbplats.

TEMA KOLLEGIALT LÄRANDE modell Linköping
Kollegial granskning är ett viktigt led i kvalitetsarbetet i Linköpings grundskolor. Ett team av förstelärare lyfter fram goda exempel och ger lärare och rektorer återkoppling, berättar Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg i Linköping.
Mer i DIU nyhetsbrev nr 2/2018.

Digitala prov ger nya pedagogiska möjligheter
Digitala prov ger möjligheter att pröva kunskaper på ett djupare och bredare sätt än vad som är möjligt med "pappersprov". DIU sammanfattar de viktigaste aspekterna kring digitala prov, när de nationella proven ska digitaliseras och försök pågår.
Mer i DIU nyhetsbrev nr 1/2018.

Guldäpplet: Digitaliseringen är en del av samhället och det är skolan också
Det krävs ett gott ledarskap som förstår digitaliseringen, från utbildningsministern till rektorerna, menar Carl Heath, vinnare av Guldäpplets särskilda pris 2017.
Läs mer i DIU.Guldäpplet 2017 och digital kompetens: Levande språkundervisning
– De senaste två veckorna har jag och mina elever varit i Malaysia, Japan och Slovenien, berättar Emma Nääs, lärare i en 4-5:a på Jonslunds skola i Essunga.
Läs mer i DIU.

Kollegialt lärande skapar förutsättningar för skolutveckling
Låt oss se till att varje elev får ta del av utbild-ningssamhällets sammanlagda visdom, säger professor Sir George Berwick.
Läs mer i DIU.

Blankspot lyfter in journalistiken i klassrummet
Journalisten Martin Schibbye kommer under hösten låta svenska elever följa hans arbete i realtid via sociala medier under en reportageresa.
Läs mer i DIU.

Kan rektorn fixa beställningarna:
- Saker ska vara som vi vill!

Rektor måste inte vara den som kan mest om tekniken men hen måste vara den som förstår vad tekniken kan innebära för pedagogiken, skriver Edward Jensinger.
Läs mer i DIU.

Den skrivande revolutionen
Pedagogiska innovationer kommer och går – men det digitala skrivandet består, skriver Stig Roland Rask. Läs mer i DIU.

Läsning, en gåva för livet!
Läsningen är det absolut mest värdefulla vi kan ge våra elever, skriver Jenny Edvardsson i sin krönika.
Läs mer i DIU.

Bygga skola för lärande i en digital tidsålder
Om att bygga en skola för elevernas framtid skriver Mikael Parknäs, rektor för en skola som inte finns – än.
Läs mer i DIU.

Guldtrappan på spaning: I verkstaden
Från resa runt landet med Guldtrappan speglar vi lärandet och konkreta lärsituationer. Det är här resultaten syns. Eleverna är det slutliga måttet på framgång, skriver Peter Becker. Läs mer i DIU.

Teglverkets skole i Oslo: Fokus på utveckling av lärandet
– Trots att de digitala verktygen har en så central plats i vårt arbete, undviker vi att se dem som en huvudsak, säger Elisabeth Palmgren, rektor på Oslos första heldigitala skola Teglverket. Läs mer i DIU.

Kronoberg: Kulturkrock mellan IT-avdelning och utbildningsförvaltning

För att lyckas med en kommunal IT-strategi för skolan måste man inse att IT-avdelning och utbildnings-förvaltning har olika kulturer, menar Carolina Sandeberg, it-strateg i Alvesta. Läs mer i DIU.

Återerövring av professionskunskapen och renässans för ämnesdidaktiken
Andreas Ryve, professor vid Mälardalens högskola, och Per Kornhall, författare och debattör, om vikten av ämnesbaserad didaktik och värdet av professionskunskapen. Läs mer i DIU.

En titt i spåkulan – Vilka blir trenderna på BETT 2017?
Mats Östling plockar fram kristallkulan och förutsäger vad vi kommer att få se på BETT-mässan 2017. Läs mer i DIU.

Guldäpplet: Priset som sätter ljuset på den moderna undervisningen
– Guldäpplet är professionsutveckling när den är som allra bäst, sa Svante Tideman, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund vid utdelningen av årets Guldäpplen. Läs mer i DIU.

Styra och leda – digitalisering i skolan
Guldtrappan: Mellan vision och pedagogiskt vardagsarbete ska ledarskapet skapa förutsättningar för skolans digitalisering – men hur gör man i praktiken? Läs mer i DIU.

– Det är när motståndet finns som lärandet sker
Att samtala med stöd av digitala forum är ett bra sätt att arbeta med värde-grundsfrågor menar Guldäpplets finalister Per Ahlkvist och Martin Löfgren. Läs mer i DIU.

Debatt: Elever och lärare lämnas i sticket med IT i skolan
Lärarna lämnas vind för våg när det gäller IT i skolan. Det saknas ofta både resurser till inköp och tillgång till digitala läromedel, skriver DIU med flera aktörer i ett debattinlägg. Läs mer i DIU.

Dubbelbokning av klassrum startskott för integrationsprojekt
En schemakrock mellan en grupp med elever på Individuella Alternativet och en grupp nyanlända elever ledde till ett medieprojekt som gav en starkt motiverande uppgift och förde samman grupperna. Läs mer i DIU.

DIUs serie del 6 och 7: Digitala och analoga läromedel
Temperaturen ökar på läromedelsmarknaden. Jan Hylén har träffat både Studentlitteratur och Clio Online.
Läs mer i DIU
.

Digitaliseringen av skolan - en del av en större vision
– Vi vill dela med oss av det vi gjort bra, men även av våra misstag, säger Ann Hellenius IT-direktör i Stockholm när hon tecknar en bild av stadens utmaningar och digitaliseringen.
Läs mer i DIU
.


Sagans magiska värld utvecklar vardagen i skolan
På Tunaskolan i Botkyrka får alla elever i årskurs 3 dramatisera, skriva böcker och göra film utifrån egna sagor.
Läs mer i DIU
.Låt oss lära av Itis erfarenheter
Itis erfarenheter behöver tas till i en nationell plan för skolans digitala utveckling, skriver Peter Becker och Lena Nydahl i ledaren. Läs mer i DIU.

Nyfikenhet drivkraft för pedagogisk utveckling
För Hülya Basaran är nyfikenhet och digitala verktyg viktiga ingredienser i arbetet med nyanlända.
Läs mer i DIU
.Få perspektiv på det egna arbetet
Kan man verkligen lära sig något av studiebesök och temadagar? Lena Elfvingsson om mötet med andra skolkulturer.
Läs mer i DIU
.


Trender och tendenser på BETT 2016
DIUs trendspanare Mats Östling ser en Bettmässa som visar en alltmer mogen och pedagogisk verksamhet, ett ökat helhetstänkande och ett minskat teknikperspektiv.
Läs mer i DIU
.

Elevnära ledarskap framgångsfaktor

Hur lyckas man få framgång i skolutvecklingsarbetet och få lärare och elever att växa? Wendesgymnasiet tröttnade på kortsiktiga projekt.
Läs mer i DIU
.

Programmering i skolan – för alla elever
Det är alla lärares ansvar att eleverna får en så bred digitalkunskap som möjligt, menar Agneta Hedenström, rektor Antnässkolan i Luleå i ett debattinlägg.
Läs mer i DIU
.

Micke Kring: Vi skapar arenor där eleverna kan verka
– Skolan ska spela roll, säger Micke Kring, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2015.
Läs mer i DIU
.
Tülay Gürgün: Man måste lära sig något varje dag
Tülay Gürgün, Guldäpplepristagare 2015 digitaliserar modermåls- undervisningen.
Läs mer i DIU
.
Ny utredning: Rött eller grönt ljus för fjärrundervisning över kommungränser
Nu snabbutreds förändringar i regelverket kring fjärrundervisning över kommungränserna, något som välkomnas av rektorerna på två av Sveriges största gymnasieskolor när det gäller fjärrundervisning.
Läs mer i DIU
.

– Internet är en arena där jag kan fördjupa och utvidga undervisningen
Om sociala medier, historia och svenska, Guldäpplet och utveckling av lärandet. Intervju med Cecilia Johansson, vinnare av Guldäpplet 2015.
Läs mer i DIU
.

– Digitala verktyg ska tillföra lärandet något
Jenny Edvardsson undervisar i svenska och historia på Bygg- och anläggnings-programmet på Wendesgymnasiet i Kristianstad. Numera dessutom Guldäpplepristagare 2015.
Läs mer i DIU
.


Molntjänster – med koll på regelboken
Bo Kristoffersson presenterar en checklista för vad kommuner och skolhuvudmän behöver tänka på när det gäller molntjänster.
Läs mer i DIU
.
Coolt att hänga på skolbiblioteket
Skolbiblioteket ska vara en plats dit eleverna vill komma inte bara för att läsa böcker, menar Sofia Malmberg, Adolf Fredriks musikklasser.
Läs mer i DIU
.
Särskilda priset till Micke Kring, Årstaskolan
Guldäpplejuryns särskilda pris går till Micke Kring, Årstaskolan i Stockholm.
Läs mer i DIU
.
Behöver vi ett paradigmskifte i skolutveckling?
Per Kornhall ställer frågan utifrån forskning kring att forskare, chefer och lärare tillsammans stegvis förbättrar undervisning och skola.
Läs mer i DIU
.

-Dialog – lyft för viktiga samtal
I Mörrum blev SD näst största parti i senaste valet. Här arbetar lärarna Martin Löfgren och Per Ahlkvist med värdegrunden och skolans demokratiuppdrag. Åsikter grundade i fakta och i känslor, dialog med respekt, i klassrum och nätforum.
Läs mer i DIU nr 5
.

Också administrationen!
Skolans digitalisering handlar om mer än undervisning. Det handlar också om administration och processer som måste digitaliseras, skriver Edward Jensinger.
Läs mer i DIU nr 5
.

-Nationell it-strategi behövs!
-Nationell it-strategi behövs, säger Roza Güclü Hedin (S) i intervju efter hearing i riksdagshuset.
Läs mer i DIU nr 4
.


-Skolverket bör få uppdrag kring skolans digitalisering!
-Skolverket bör få uppdrag kring skolans digitalisering, säger Camilla Waltersson Grönvall (M) i intervju efter hearing i riksdagshuset.
Läs mer i DIU nr 4
.


Datainspektionen godkänner avtal om Google Apps
–Vi är många som arbetat för detta, säger Bo Kristoffersson, förvaltningschef i Simrishamn, som fått sitt Googleavtal godkänt av Datainspektionen.
Läs mer i DIU nr 3
.


Tio motiv till utveckling av digitala prov
Frågan om en digitalisering av det nationella provsystemet är högaktuell. Stig Roland Rask ger tio motiv till utveckling av digitala prov inför Framtidens lärande.
Läs mer i DIU nr 3
.

Fem kommuner inspirerar
Snart är det dags att dela ut utmärkelsen GULDTRAPPAN för första gången. De fem finalisterna inspirerar och delar med sig.
Läs mer i DIU nr 2
.


Omdömen - det handlar om mer än för och emot betyg
När lärare lyssnar på eleverna och feedbacken är inriktad så att eleven förstår hur den ska komma längre, så är den effektivare, säger professor Christian Lundahl.
Läs mer i DIU nr 1
.

Boom för digitala läromedel i Danmark
Den danska satsningen på stöd till digitala läromedel har gett resultat, de digitala läromedlens andel av marknaden ökar kraftigt.
Läs mer i DIU nr 1
.

DIU@BETT 21-23 januari 2015
Succé vid DIU@BETT2015 med guidade turer och skolbesök, Skandinavisk dag med Horizon Scandinavia och ungdomsteamens nutids- och framtidsspaningar. Och dansk digital skola i Köpenhamn 20-21 jan. Läs mer

IT bidrar till att andra viktiga saker i skolan fungerar bättre
IT i skolan, rätt implementerat, bidrar till att formativ bedömning, kreativ didaktik, samarbete och kommunikation fungerar bättre, skriver Edward Jensinger.
Läs mer i DIU nr 8
.

IT i lärarutbildningen
– Alla lärarstudenter har rätt till att få en utbildning som kopplar ihop digitala verktyg med lärande, säger Anette Meyer.
Läs mer i DIU nr 8
.
Ørestad gymnasium, Danmark – digital skola
– Här behöver ingen släpa runt med tunga böcker i ryggsäcken, säger Allan Kjaer Andersen, rektor på Ørestad gymnasium.
Du kan besöka Ørestad 20-21 januari, när DIU arrangerar ett konferensprogram här.
Läs mer i DIU nr 7
.

DIU tar ”Crowd-sourcing”-initiativ?
1-1 kartan för svenska skolan underhålls av kommuner och av stiftelsen DIU. DIU överväger nu kollektiv finansiering för fortsatt drift. Läs i DIU nr 7.


Guldäpplets finalister intervjuas
Ulrika Jonson, Södertälje, Jacob Möllstam, Partille, och Karin Nygårds, Stockholm - finalisterna till Guldäpplet 2014 - i närbild i DIU nr 6.
Ungas röster i sociala medier på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 25-26/9
DIU med lärare och elever, UR, Medierådet och Svensk biblioteksförening. DIU Rapport 4 , DIU på Bok & Bibliotek.

Så gör vi Partille Stories: Berättarprojekt som växte
Lärarinitiativet ”Partille Stories” är nu inne på sitt tredje år och engagerar elever, lärare, föräldrar i hela Partille. Nu tas nya steg. Läs mer.

Brett debattinlägg maj 2014:
"Kunskapsintensivt samhälle kräver ny teknik i skolan"

Upprop av ordförandena i DIU, lärarfack, skolledarfack och riksdagens utbildningsutskott Läs mer

Kod och digitalkunskap på schemat
Kunskap om kodning är en av de delar eleverna behöver ha med sig i sin verktygslåda från skolan menar Karin Nygårds, lärare i Stockholm. Läs mer


Rektors roll i en 1:1 skola (eller i alla skolor)
En rektor måste vara aktiv, engagerad och konstruktiv för att lyckas bäst. Det ska väl inte vara så svårt? Edward Jensinger om rektors möjligheter och ansvar. Läs mer

Från att skriva sig till läsning – till digital skolutveckling
Fokus har flyttats från teknik till ett utökat lärande och nya möjligheter, skriver Annika Agélii Genlott, Sollentuna. Läs mer

Skolan och molntjänsterna
Vad händer när skolor och kommuner vill nyttja molntjänster? Hur går man till väga, hur ska avtalen skrivas, vem tar besluten? Läs mer

Tid för tillbakablickstankar
Vår generation – oavsett hur gamla vi är – har varit med om en teknikutveckling som saknar motstycke i människans historia, skriver Stig Roland Rask. Läs mer

Ledarskap och digital strategi för skolan
– Det märkliga är att vi inte redan har en gemensam nationell strategi för digitaliseringen av skolan. Det säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund. Läs mer

Lappa och laga räcker inte – skolan behöver ändras i grunden
Skolan måste transformeras i grunden menar forskaren Valerie Hannon. Hur gör vi för att säkra att alla får del av omvandlingen? Valerie Hannon inledningstalade vid en hearing i Sveriges Riksdag som DIU och partners arrangerade den 5 februari. Läs mer

Det omvända klassrummet: Hur tiden i klassrummet används är den viktiga frågan
Det flippade klassrummet ger inte per automatik bra lektioner och bra lärande. Pedagogen är viktigast, säger Jon Bergmann. Läs mer

Norges Senter for IKT i utdanningen:
Spaning mot framtidens undervisningsteknologier
Vilka är framtidsförväntningarna kring it och lärande bland norskt skolfolk? Norges egna Horizonrapport ger svaret. Läs mer

Idrott och IT – en kreativ utmaning med mycket rörelseglädje
– Jag upplever att det blir mer kvalitet i det som elever är delaktiga i, säger guldäpplevinnaren Daniel Gomejzon. Läs mer

Learning study på Sjöstadsskolan:
Kunskapsutveckling på professionell grund

– Vi har ett fantastiskt uppdrag som lärare och vårt arbete med Learning study hjälper oss att klargöra uppdraget, säger man på Sjöstadsskolan i Stockholm. Läs mer

Minska lärarnas administration, inte pedagogisk dokumentation
Fem konkreta förslag och perspektiv för att förenkla lärares administration och för att förbättra lärandet. DIU medverkade vid utbildningsdepartementets hearing om it-stöd i lärares administrativa arbete. Läs mer

– I dagens allmänbildning ingår att vara ”ITbildade”
– Många tror att Ørestad gymnasium är en elitskola men så är det inte. Tvärtom har vi en mycket blandad sammansättning: vi har många första- generationsgymnasister här, berättar rektor Allan Kjaer Andersen. Läs mer

Learning Study: Samarbete ger bättre lärande
– Vi tar med elevernas perspektiv, menar rektor och lärare på Fenestra Centrum i Göteborg. Läs merLärplattan – ny dimension i lärandet
Om elever få varsin lärplatta har vi verkligen ett kraftfullt verktyg för lärande, skriver Gunilla Celén, utvecklingsledare i Sävsjö. Läs merDanskt exempel: Papperslös skola
Att ha bytt ut pappret mot datorn har blivit vardag för eleverna på Århus statsgymnasium, rapporterar Ewa Astly. Läs mer

Framtidens lärande 2013:
digital kompetens på agendan
Något nytt hände på Framtidens lärande 2013, skriver Peter Becker: tydliga politiska signaler kring skolans utveckling med it-stöd. Läs mer

Mäta kompetenser med nya verktyg
Om utvecklingen av verktygen blir så positiv som man hoppas, förändras arbetet med kunskapsbedömningar, både formativa och summativa. Jan Hylén omvärldsspanar. Läs mer

Lärmiljön förändrar pedagogiken –
Med enkla medel har ett vanligt klassrum fått nytt utseende och nya funktioner, att skapa en skola för alla. Lärmiljö är ett tema på Framtidens lärande 15+16-17 maj. Läs mer


Virtuella skolor – en bit framtid att spana på?
Virtuella skolor som erbjuder hela eller delar av läroplanen via nätbaserad undervisning. Jan Hylén beskriver en utveckling i USA och Europa. Läs mer

Allt fler satsar på skriva och läsa digitalt
Allt fler pedagoger, skolor och kommuner satsar på skriv- och läsinlärning med digitala verktyg. I maj anordnas den första nationella nätverksträffen. Läs mer


Vara satsar på skolan
– Vi måste få känna glädje och stolthet i skolan. Lärarna tar inte mer skit nu, säger Nina Schmidt, bildningschef i Vara, där man är stolt över sin skola. Läs mer

Lär matte med mattespel, problemlösning och praktiskt material
– Datorn bidrar till att barnen blir engagerade och samarbetar. Det säger Ulrika Ryan, lärare på Södra Sandby skola och vinnare av Guldäpplet 2012. Läs mer

John Hattie i Stockholm: Synligt lärande
Hattie studerar hur det vi gör i klassrummet påverkar resultatet. Om han får oss att reagera och diskutera detta i våra arbetslag har han gjort en viktig insats, skriver Gunilla Celén. Läs mer

Läraren som skapade en av Sveriges mest populära webbresurser
Alla barn känner till dem: under 15 år fyllde Anna Kalla egenhändigt sina länkburkar på nätet. Nu stängs de. Läs merSkolinspektionen sågar skolors IT-användning. Är det bara rektors fel?
Skolinspektionens granskning under förra läsåret ledde till ett totalt underkännande i en rapport nyligen. Analys och kommentarer. Läs mer

Skolan måste digitaliseras snabbare
Guldäpplets partners i ett gemensamt debattinlägg i Dagens Samhälle. Läs mer

Dans, Skype och Wikipedia – en vanlig dag i skolan
På Katedralskolan i Skara bidrar eleverna på estetprorammet till uppslagsverket Wikipedia. Möt Guldäpplefinalisten Ylva Pettersson. Läs mer


Mölndal: Praktik och forskning – lära med varandra
– Det handlar om ett helt nytt sätt att bedriva utveckling, säger Camilla Rudevärn, utvecklingsledare i Mölndal. Läs mer


Skola i förändring
Nominerade till Guldäpplet 2012: "Vänd på din undervisning. Tiden tillsammans i klassrummet får ett annat innehåll." Läs mer


Mobiler vänder upp-och-ner på gamla sanningar om IT i skolan
Det finns otaliga exempel på hur mobiler används i lärandet. Unesco har i en rapportserie kartlagt mobilt lärande i världen. Läs mer

Lokalt åtgärdsprogram för IT i skolan
DIU sammanfattar i fyra punkter de insatser vi anser nödvändiga att vidta lokalt i varje kommun och skola. Läs mer

DIUs och SKLs seminarieserie vt2012
Serien om Öppenhet och bättre lärande med stöd av IT fallstudier, presentationer och diskussion. Läs mer

Facebook – på mitt eget sätt
Hur tänker elever kring att använda Facebook. Finns det problem, i så fall vilka? Daniel Sandin har undersökt frågan med sina elever. Läs mer

Fallstudie Kungsbacka på Studio Lärmiljö:
Hur ska en skola för framtiden se ut?

Rektor Mikael Parknäs rapporterar från en nydanande workshop på Framtidens lärande. Läs mer

Populärt spel ökar elevernas medvetenhet om bokstäver och ord
Det spelas Wordfeud på Björndalsskolan i Trollhättan. Förskoleklassen och åk 1 tränar ljud, ord och stavning. Och en hel del matte. Läs mer

Framtidens lärmiljö – angår eleverna
Moa Dickmark, arkitektstuderande från Århus, vill se en process där eleverna blir mer involverade i designprocessen av nya eller ombyggda skolbyggnader. Moa är också en av deltagarna i Studio Lärmiljö på Framtidens lärande 2012. Läs mer

Forskning pågår: Skriva sig till läsning med dator
Forskare från Högskolan i Dalarna undersöker villkoren för Läs- och skrivlärande i år 1 när metoden "Att skriva sig till läsning på dator - utan penna" används i Sandviken. Läs mer

Skolutveckling på framtidens lärande
En bred rörelse växer kring skolutveckling med stöd av it. Det vi här ser är systematisk skolutveckling, en praktikdriven utveckling, med stöd på förvaltningsnivå och med djup och nödvändig dialog med forskning, skriver Peter Becker i sin ledare. Läs mer

Lyssna på lärarnas beprövade erfarenhet!
Datorskrivande, skriva-sig-till-läsning, har hamnat i mediefokus. Peter Becker och Erica Lövgren redovisar en färsk enkät.
Läs mer


Kan skolan utveckla framtidskompetenser?
I ett Diu-tema om framtidskompetens, skriver Jan Hylén om två aktuella forskningsprojekt.
Läs mer(Annons)

Nominera huvudman före 14 juni 2023
Artiklar ur Guldäpplets Jubileumsbok
FL VÄST Karlstad 13-14 juni 2023


Datorn i Utbildningen, F?rridargr?nd 16, 165 52 H?sselby
Uppdaterad: 190915