Untitled Document Full tillgång till DIU genom årsprenumeration
Teckna årsprenumeration för att få tillgång till alla artiklar, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris. Prenumerera här.


 

Av: Peter Becker
E-post: peter.becker@diu.se

 

Ledare DIU 8/2015:

Lärare - rider på elefanter

 

Minns du historien om de tre blinda männen som möter en elefant. En stor och kraftig elefant, i sina bästa år. Ett djur de tre aldrig tidigare mött. De trevar över kroppen. En finner snabeln, kraftig och rörlig. En annan den hängande svansen och den tredje ett kraftigt ben med fot, rynkigt skinn, tydliga tånaglar - en överväldigande stor fot. De beskriver för varandra, och har tre helt olika bilder och lyckas inte få en samlad bild av det mäktiga djuret.

Historien föder en reflektion kring vad handen ger oss för information, och vad synen ger oss. Visuell överblick, en helhetsbild, kanske insikt. Men bortom detta, ger den en metafor för hur vi trevande närmar oss det okända. Så som när vi prövande utvecklar och uppfinner skolans och lärandets digitalisering.

Skolan ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet enligt styrdokumenten. Vi har tidigare skrivit mycket om den beprövade erfarenheten, den som växer ur praktikers dagliga verksamhet, speglad och rapporterad i bloggar; presenterad för kollegor och på konferenser. Stundtals, men alltför sällan, analyserad och reflekterad i rapporter, papers eller avhandlingar. Fina exempel är dock Eva Jaquets rapporter om Botkyrkas utvecklingsarbete eller Annika Agélii Genlots om Sollentunas arbete bland annat med sin egen skriva-sig-till-läsning-process, STL.

DIU har också skrivit om exempelvis arbetet med Learning Studies, alltså mer systematiskt utvecklingsarbete i skola, fokuserat på avgörande och svåra moment i kurserna. Praktiserat i stor skala vid exempelvis Sjöstadsskolan i Hammarby sjöstad i Stockholm - med anknytning till det arbete som professor Ulla Runesson i Jönköping länge drivit.

I de senaste numren har vi samlat trådarna i några artiklar (Per Kornhall DIU6, Peter Becker DIU7), som lyfter frågan till professionsbaserad kunskapsbildning. Här refererar vi till aktuell amerikansk och kanadensisk forskning kring professionsbaserade processer med dokumentation, reflektion och analys av de egna arbetssätten och uppläggen. Erfarenheten stöder att detta är viktiga element i en skolutvecklingsstrategi. McKinsey har i sina välkända rapporter från 2007 och 2010, liksom professor Michel Fullan generaliserat dessa resultat och pekat ut professionsbaserat utvecklingsarbete som en huvudkraft i skolutveckling.

I en just publicerad artikel på SOS (Om läraryrket vore en profession), skriver professor Ingrid Carlgren om lärarutbildningen att "det har skett en akademisering men det är inte samma sak som att utbildningen blivit en akademisk professionsutbildning". Hon efterlyser efter två decennier av akademisering en mer ämnesdidaktisk forskning med anknytning till professionen. Hon menar att denna kunde bilda en bas för en lärarutbildning som blir relevant för den yrkeslånga fortbildningen inom lärarprofessionen - och ägd av denna.

Lägger vi till detta den professionsdrivna egna kunskapsbildningen, med former för systematiskt arbete med och successiv formulering av beprövad erfarenhet så ligger perspektivet nära mitt.

Jag tänker ofta på metaforen med elefanten när jag möter skolforskning. Hur de olika forskarperspektiven ser aspekter som kompletterar varandra. Där kognitionsforskaren Peter Gärdenfors gör en grundläggande analys av drivkrafterna för lärandet och det informella lärandets kraft, i Lusten att förstå. Här är individens drivkrafter i fokus. Men det räcker inte. Vid sidan att detta ställer den socio-kulturella pedagogforskaren Roger Säljö den sociala människan, med språket, samspelet och samarbetet i fokus. Där lärarens, kamraternas - och nu nätverkens - avgörande betydelse blir tydlig. Och så Åke Grönlund med ett mer sociologiskt perspektiv och explorativa studier av pågående arbetsprocesser, såsom Unos Unos rapporterat.

Det är praktikerna som måste föra samma alla dessa olika bilder till en helhet, i stunden, i klassrummet, i lärprocessen. Det är den stora konsten att undervisa. De rider på elefanter!

Peter Becker
E-post: peter.becker@diu.se


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Vi på tidskriften DIU önskar alla våra läsare fina helger, avkoppling, stimulans, eftertanke. Kanske tillfälle läsa missade delar av våra serier om digitala prov och om digitala läromedel. En prenumeration på DIU som julklapp, kan lösas direkt nedan!

Med vänliga hälsningar
RedaktionenFull tillgång till DIU genom årsprenumeration:
Länkar, tilläggsmaterial, gör-det-själv-delar och samtliga artiklar får du tillgång som prenumerant. Teckna årsprenumeration, åtta nummer per år fullproppade med pedagogisk inspiration. Även 5 och 10-licenser för arbetsplatsen till rabatterat pris.
Prenumerera här.


Datorn i Utbildningen nr 8-2015. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen.

(Annons)
FL VÄST Trollhättan 14-15 nov 2019
[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 8 - 15]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 151214