DIU nyhetsbrev
Nr 6/2018 den 8 maj
Nyhetsbrev med reportage, inlägg, analyser och evenemang kring skolutveckling och digitalisering.

Nedräkning Guldäpplet

HETT NU: Europa, integritet och GDPR
o EU inför en ny reglering, GDPR, med syftet att skydda Europas invånare och deras integritet på nätet. Regleringen är en del av en utveckling mot att vi allmänt blivit mer medvetna i vårt förhållande till integritet och sociala medier. Vi ser både på det personliga planet och på EU-nivå en rörelse mot ett mognare förhållande till tekniken. Läs mer
Peter Becker, chefredaktör


o   Sant eller falskt? Faktakoll eller fejksajt
Fem svenska medieföretag har lanserat sajten Faktiskt.se, där de faktakollar påståenden i valrörelsen. Tanken är att under valåret granska påståenden i sociala medier, där många falska eller förvanskade nyheter emellanåt får stor spridning.
I anslutning till lanseringen av sajten sjösattes en alternativ sajt med samma namn. För skolan innebär det ett tillfälle att utforska sant och falskt på nätet. Läs mer

PROFESSIONER I UTVECKLING
o   Professionsutveckling: – Lärare och skolledare måste få utveckla sig!
Lärare och skolledare måste vara delaktiga i fördjupningen av kunskapen om lärandet. Men hur blir utveckling i professionen möjlig i skolvardagen?
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund, Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund och Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund förde ett engagerat samtal under Framtidens lärande. Läs mer

VIDEO: Johanna Jara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, om professionsutveckling. Videointervju med Johanna Jaara Åstrand

VIDEO: Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, om professionsutveckling. Videointervju med Åsa Fahlén

VIDEO: Matz Nilsson, ordförande i Sveriges skolledarförbund om professionsutveckling. Videointervju med Matz Nilsson
o   Professionsutveckling:
"Alla lärare skulle ha en coach"

Feedback är ett av de allra viktigaste verktygen för att utveckla undervisningen.
– Alla lärare behöver en coach som ger dem feedback och stöttar dem i att reflektera och utveckla sin undervisning. Det menar Howard Pitler, doktor i pedagogik och expert på lektionsobservationer. Läs mer

o   Vem på din skola ska du nominera till Guldäpplet?

Prisutdelningen av Guldäpplet 2017. Foto: Andreas Skog
Visst borde varje kommun/skola ha minst en kollega som är nominerad till Guldäpplet? Vem på din skola gör särskilda insatser för att utveckla elevernas lärande med stöd av digitala verktyg och arbetssätt? Och delar sina erfarenheter med kollegor? Då är det dags att nominera henne eller honom till lärarstipendiet Guldäpplet.
1 juni är sista dag. Du gör din nominering direkt på webben. Mer information om priset, kriterier, tidigare vinnare, videopresentationer med mera på Guldäpplets nya webbplats. Läs mer

NOTERAT
o   Lika för lärare: Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har lanserat skattningsverktyget "Lika för lärare", ett verktyg som ska vara ett konkret stöd för lärarna i arbetet med skolans digitalisering. Länk till Lika för lärare

o   Edtechkartan.se: Branschorganisationen Swedish Edtech Industry har skapat en karta som ger en övergripande bild av det ekosystem av edtechlösningar som finns kopplat till den svenska skolans processer och behov. Länk till kartan

o   Specialpedagogik: I kartläggningen "Villkor för utbildning" sätter Specialpedagogiska skolmyndigheten fokus på vad olika studier och rapporter berättar om barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättnings tillgång till en likvärdig och tillgänglig utbildning och trygg lärmiljö. Länk till rapportenDIU nyhetsbrev nr 6-2018. Stiftelsen DIU verkar för skolans digitala utveckling, driver Guldtrappan, utmärkelsen för skolhuvudmän när det gäller skola och digitalisering liksom lärarpriset Guldäpplet, studieresor till London i samband med Bett-mässan och konferensen Framtidens lärande i samverkan med partners.

Nedräkning Guldäpplet
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 6 - 18]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180509