DIU nyhetsbrev
Nr 4/2019 den 8 mars
Nyhetsbrev med reportage, inlägg, analyser och evenemang kring skolutveckling och digitalisering.

Välkommen debatt om skolans digitalisering
En debatt har kommit igång på dagstidningarnas debattsidor kring digitaliseringen i skolan. Det är bra, den digitala satsningen som pågår i skolan är viktig. Först nu, långt efter många andra områden i samhället når digitaliseringen skolan i stor skala. Tiden är mogen, när tillgängligheten, "vid din fingertopp", börjar bli en realitet. Självklart måste detta debatteras. Erfarenheter göras, prövas och omprövas.

När DIU nu publicerar en artikel av forskarna Åke Grönlund, Anna-Lena Kempe och Matilda Wiklund, välkomnar vi en fortsatt saklig och kritisk diskussion.

Vi hoppas denna diskussion ska kunna bidra till en välbehövlig ökning av intresset för den omfattande praktik som lärarprofessionen utvecklar, där de digitala verktygen och arbetsformerna kan förhöja elevernas kunskap och lärande.
Beprövad, debatterad och beforskad praktik. Mer sådant!

Peter Becker, chefredaktör, DiU

Nominera till lärarpriset Guldäpplet senast 1 juni

Till webbplatsen för nominering

o   Myten om pennan, eller varför man inte ska ”tro” på forskning utan läsa det finstilta
Vad är egentligen vetenskapliga kunskaper om aktuella komplexa frågor vi ställer oss i klassrummet? Är det bra eller dåligt att använda digitala redskap i skolan när barn lär sig skriva exempelvis?
Det förekommer en hel del förenklade, moraliserande eller till och med vilseledande påståenden i den offentliga debatten om skolans digitalisering. Det skriver Åke Grönlund, professor Örebro universitet, Anna-Lena Kempe, docent Stockholms universitet och Matilda Wiklund, lektor Stockholms universitet.
Läs hela debattinlägget här Läs mer

o   Möt det finska undret – studieresa till Helsingfors 25-26 april 2019
Finland har länge väckt intresse för sitt utbildningssystem, för goda resultat i PISA, kompetens och självständighet i lärarprofessionen. Finland satsar också på framtiden, med en ny läroplan där digital kompetens är en av de sju mångsidiga kompetenser som ska genomsyra all undervisning.
Nu inbjuder DIU i samverkan med finska Utbildningsstyrelsen och Studentlitteratur till en studieresa till Helsingfors den 25-26 april där vi möter representanter för att utforska Finlands erfarenheter kring skola och digitalisering. Läs mer och anmäl dig här
NOTERAT
o   Debatten kring skolans digitalisering i Svenska Dagbladet, SvD.se
”Hjärnforskare varnar: Skolan digitaliseras i blindo”, Torkel Klingberg professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, debattartikel i SvD, 22 feb. 2019
”Det hjärnforskaren påstår är helt enkelt felaktigt”, Skolforskningsinstitutets direktör Camilo von Greiff, i en replik i SvD, 26 feb. 2019
”Skolans digitalisering bör inte stoppas – tvärtom!”, Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, i en replik i SvD, 4 mars 2019.
Länk till SvD

o   Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.
Lärares kompetensutveckling kring digitaliseringsfrågor är fortfarande stort, men har skiftat fokus. Det visar Skolverkets första rapport kring uppföljningen av den nationella digitaliseringsstrategin. Till rapporten

o   Specialpedagogik:Digitala lärarutbildningsguide ska få fler till läraryrket. Det behövs 12 500 nya lärare varje år fram till år 2031. Guiden tar bland annat upp de olika alternativa studievägar som finns för att bli lärare: Till guiden på studera.nu

o   Handbok för nätföräldrar:Bris och Prinsparets stiftelse har släppt en handbok för nätföräldrar. I boken delar barn och unga med sig av sina nätupplevelser blandat med tips och råd från kuratorer. Boken ger också handfasta tips i hur vuxna kan prata med barn när något jobbigt händer. Till Handbok för nätföräldrar

o   Integrera digitala verktyg i matematikundervisningen.Helena Kvarnsell, förstelärare i Nacka, har i ett blogginlägg sammanställt styrkor och svagheter med att använda digitala verktyg i matteundervisningen och hur svagheterna kan överbryggas Till blogginlägg

o   Speltid betyder mer än typ av dataspel när ungdomar lär sig engelska. Dataspelande tonåringar får ett stort engelskt ordförråd, nu visar en omfattande studie av forskaren Pia Sundqvist vid Karlstads universitet och Universitetet i Oslo att ju mer tid på spel, desto bättre ordförråd. Till artikel på Karlstad Universitet

o   Studenter behöver stöd för att hantera komplex information på nätet. Anne Solli, Göteborgs universitet, har i sin avhandling undersökt hur elever och studenter hanterar digital information när de arbetar med stora och kontroversiella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Till pressmeddelande och avhandling på Göteborgs universitetDIU nyhetsbrev nr 4-2019. Stiftelsen DIU verkar för skolans digitala utveckling, med Guldtrappan, utmärkelsen för skolhuvudmän när det gäller skola och digitalisering och lärarpriset Guldäpplet, med studieresor och med konferensen Framtidens lärande i samverkan med partners.

(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 19]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 190308