Untitled Document

Av: Peter Becker
E-Post: peter.becker@diu.se

 

Nytt nätverk:
Skriva sig till läsning med dator

Tänk att som 7-åring få slippa fokusera på finmotorik – att hålla i pennan och forma skrivtecken – och istället få möjlighet att skriva snyggt på dator. Det ger barn en fantastisk möjlighet att lära sig läsa och skriva utifrån egna texter och med färre hinder ägna sig åt sin språkutveckling.

Det är snart tio år sedan Arne Trageton presenterade sin forskning kring de positiva effekterna av att låta eleverna börja lära sig skriva på datorn och vänta med bokstavsträning och skrivande för hand.

På många håll har erfarna lärare börjat arbeta på detta sätt, med mycket goda erfarenheter. Med utgångspunkt i Arne Tragetons tidiga resultat har man vidareutvecklat arbetssättet och varierat det självständigt efter egna erfarenheter. Erfarenheten har nu hunnit samlas under flera år. En rörelse har vuxit fram med starkt engagemang i alla landsändar.

I december arrangerade DIU ett välbesökt seminarium på UR. Där väcktes förslag om att skapa ett fastare nätverk för denna växande rörelse och DIU tog på sig att organisera detta. I samband med Framtidens lärande äger ett antal inspirationsmöten rum där erfarenheter från arbetssättet diskuteras och samtidigt går startskottet för DIUs nätverk kring att skriva och läsa med datorn som pedagogiskt verktyg

Läs mer på bloggen www.diu.se/framtidenslarande
Skriv till framtid@diu.se
Välkommen!

 

Peter Becker

E-Post: peter.becker@diu.seDatorn i Utbildningen nr 4 2010. Artiklar ur Datorn i Utbildningen är copyrightskyddade ©. De får användas för enskilt bruk. I övrigt får de enbart spridas efter överenskommelse med redaktionen. Vill du ha hela numret på papper, sänd en beställning via detta system!
(Annons)

[Åter till början av sidan]
[Åter till nr 4 - 10]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 57 Hässelby
Uppdaterad: 100601