Om tävlingen
 
Presentation
Anmälan
Kalendarium
Inlämning av bidrag


Öppet forum
 
Fråga, tipsa, debattera


Arbeta med skoltidning
 
Hur går man tillväga
Uppslag för innehåll
Länkar och litteraturtips


Handledningar
 
Text för tidning
Bild för tidning
Göra serier
Att skapa en webbplats
Upphovsrätt


Evenemang
 
Veckans profil
Galleri 2000
Galleri 1999
Skolforum 1-4 nov
Netdaysveckan


Datorn i Utbildningen


      Tävlingens jury 2000:
 • Gunilla Celen, grundskolelärare, Ljungaskolan i Sävsjö, vinnare i förra årets tävling
 • Sören Hallgren, fotograf, bl a vid Nordiska museet, har publicerat ett flertal böcker
 • Magnus Knutsson, serieförfattare, författare och journalist
 • Jens Kristensen, affärsområdeschef webbaserade utbildningssystem, WebCat
 • Robert Ryberg, chef digitala medier på Magazine AB
 • Marianne Schvarcz, nyhetschef, Aftonbladet Nya Medier
 • Klara Sjöström, journalist, JMK
 • Marie Wahlström, IT-pedagog Sollentuna kommun, redaktör i Multimediabyrån/Skoldatanätet
 • Britt-Marie Wikström, lärare i svenska, Tensta gymnasium
 • Peter Becker, chefredaktör, Datorn i Utbildningen, studiochef Interaktiva Institutet,
  ordf i juryn
 • Carina Näslundh, redaktör, Datorn i Utbildningen, samordnare i juryn
 • ytterligare medlem i juryn kan utses.


Inlämnade tidningar i de olika kategorierna bedöms utifrån följande kriterier:
 • att tidningen uppfyller kraven för tävlingen, det vill säga innehåller minst fyra sidor, ett reportage och en intervju från en arbetsplats utanför skolan, en artikel om upphovsrätt och IT
 • att tidningen har ett intressant innehåll och bra uppläggning
 • att form och innehåll är anpassat till det medium ni valt, tidning på webb eller papper, och elevernas ålder
 • att det syns att det är ett lagarbete, där alla i klassen/gruppen varit med och jobbat utifrån sina förutsättningar
 • att det syns att tidningen är en del av ett kreativt lärande i skolan
 • att samtliga källor som använts finns redovisade, att upphovsrättsligt skyddat material används med tillstånd

 Länkar 
 
Presentation
Regler
Priser
Jury
Sponsorer


Datorn i Utbildningen, tävlingsledningen på Dius redaktion, 2000.

Materialet får kopieras för användning inom tävlande grupper.

Webbproduktion, diu admin, 2000-08-15.