”GULDTRAPPAN – för kliv mot digitalt lärande”

GULDTRAPPAN
Skolhuvudmän i framkant -
digital skolutveckling

Guldtrappan 2017
Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan och hedersomnämnanden 2017
Blogginlägg - juryn på spaning efter huvudmän i framkant
Tio nominerade huvudmän 161202
Upprop och kriterier för Guldtrappan 2017

Utmärkelsen Guldtrappan 2016
Broschyr: Guldtrappans huvudmän 2016
Vinnare och fem finalister 2015(150506)
Pressmeddelande Fem finalister 2015 (141212)
Broschyr: Guldtrappans fem finalister 2015 (150427)


Partners: Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Skolchefsföreningen, Sveriges Skolledarförbund, Vinnova, Gleerups
Utbildning AB, ItsLearning AB, Liber AB, Infomentor AB, Natur & Kultur,
Netsmart AB, stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.
Initiativtagare är stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdaterad 24 maj 2017