Integritetspolicy Stiftelsen DIU/Datorn i Utbildningen

*** Your Title Here ***


 
Information om behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter från Stiftelsen DIU sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Stiftelsen DIU är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det är självklart för oss att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Besökarstatistik
Stiftelsen DIU upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats.

Vi gör detta med hjälp av våra webbleverantörers statistikverktyg, samt Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Syftet är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats, våra tjänster och produkter. Vi samlar in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du besökte tjänsten och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information säljs inte och lämnas inte ut till utomstående. Läs mer om vår Cookiespolicy på DIUs webbplatser (domänen diu.se) här.

De olika typer av data vi samlar in
Vi samlar in personuppgifter som du tillhandahåller till oss, till exempel när du deltar på våra arrangemang, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, medverkar som utställare och partner i våra arrangemang, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund i din yrkesroll och då vi bedömt att du är intresserad av information kring skolutveckling och digitalisering, uppgifterna kommer då från sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Genom att själv registrera dina personuppgifter (namn och epost) i kommentarsfältet på diu.se/guldapple och diu.se/framlar samtycker du enligt GDPR till lagring av dessa i bloggarnas arkiv.

När du deltar i något av stiftelsen DIUs arrangemang, konferenser, seminarier, resor
För att anmäla dig till något av våra arrangemang krävs det att du förutom fakturauppgifter lämnar vissa personuppgifter till oss. Vilka uppgifter som är obligatoriska framgår av registreringsformuläret när du gör din anmälan. Det är uppgifter som krävs för att du ska kunna anmäla dig till DIUs arrangemang.

När du har anmält dig till någon av våra arrangemang kommer vår kommunikation till dig bestå av:
- Bekräftelse och annan information kring arrangemanget
- faktura via post eller e-post
- E-post med information samt nyhetsbrev och marknadsföring om liknande arrangemang som vi tror att du kan vara intresserad av
- Nyhetsbrev och information kring DIUs verksamhet

Har du gett oss samtycke till att kontakta dig enligt ovan så kommer vi behålla dina uppgifter till dess att du meddelar oss annat. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från viss information. Läs mer om detta nedan.

Rensning och uppdatering av databas
Vi rensar och uppdaterar löpande vår databas. Det innebär bland vi rensar bort studsar på e-post samt uppdaterar register efter utskick.

Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från utskick som kommer från Stiftelsen DIU. Detta gör du genom att klicka på länken "avregistrera" i våra mailutskick. Du kan även maila till admin@diu.se. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna relaterade till detta omedelbart att raderas.

Personuppgifter som har samband med deltagande på Stiftelsen DIUs konferenser, resor, seminarier och liknande sparas, i enlighet med Stiftelsen DIUs skyldigheter kring redovisning och fakturering i tio år.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Delar vi dina personuppgifter?
Den information som sparas hos Stiftelsen DIU kan med iakttagande av gällande lagar och förordningar komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag i den utsträckning det krävs för att administrera våra tjänster och produkter.

Stiftelsen DIU har giltiga personuppgiftesbiträdesavtal med gällande underleverantörer.

Kontakt:
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter är:
Stiftelsen DIU, org nr
Förridargränd 16, 162 52 Hässelby
tel: 070-710 44 53
e-post: admin@diu.se

Stockholm den 24 maj 2018[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 190915