Årgång 2008

 

 

DiU nr 1/08

 • Vilka kunskaper behöver våra ungdomar i framtiden? IKEA, BETT och lärande diskuteras i ledaren av Peter Becker.
 • Årets BETT-mässa, Europas största mässa kring IT och skola.
 • Efterlyses: Långsiktig strategi för it-utvecklingen. Tekniken har i dag en stor potential i lärandesammanhang. En långsiktig strategi behövs, skriver Lena Nydahl.
 • Rektorer och lärare skapar lösningar för att fånga upp elever medstor frånvaro.
 • – Man kan kolla på filmerna flera gånger, säger Evelina Edebäcki klass åtta på Häggviksskolan, om skolans satsning på ekvationer i poddsända filmer.
 • Föreningen Datorn i Utbildningen arrangerar under våren SVIT-seminarier i Umeå, Malmö och Göteborg tillsammans med partners.
 • Försvarspolitik i klassrummet. Om svenskar tvingas in i en väpnad konflikt är det något som skolan kommer att få behandla vare sig vi vill eller inte, skriver Hans Johnsson, Kinnarpsskolan.
 • Animationer i fyra dimensioner med Gunnar Jutelius 4D-skola.
   

DiU nr 2/08

 • – Språk är så levande, då är det trist om man som språklärare begränsar
 • sig till en textbok, menar Maria Estling Vannestål.
 • Sjuåringarna skypar på engelska: – Våra barn kommer över språktröskeln, säger Mona Wiklander.
 • Recension av 'Språkutbildning i en digital värld' av Patrik Svensson Smakprov ur språklänkportalen. Stöd för att plugga glosor. Bloggen i språkundervisningen.
 • Tidsenliga laborationer med datorbaserad mätutrustning vid laborationerna ger ökad kompetens, skriver Patrick Lönnberg.
 • Seminarier med Föreningen DIU: IT i praktiken – erfarenheter, råd, checklistor och personliga nätverk.
 • 4D-skolan: Gunnar Jutelius, 4D-skolan, visar hur du skapar en animation med talad dialog.
   

 

 

 DiU nr 3/08

 • Användarna måste vara med och driva utvecklingen, även när det gäller IT i skolan. Draktämjare - visionärer, behövs!
 • Vårt ´framtidens klassrum?´ är tänkt som en lärmiljö för många olika former av lärande, säger Eeva Koroma på lärarutbildningen vid Stockholm universitet. Att alltid vara uppkopplad mot internet är en av många fördelar med att arbeta i ett digitalt klassrum, menade deltagarna på DIUs seminarium kring IT i praktiken.
 • Klassrummet flyttar ut på nätet, när man själv är i Sydafrika. Det kan fungera via ett videkonferenssystem.
 • På DIUs seminarium om det digitala klassrummet startades arbetet med att göra en checklista för införande och användning av digitala klassrum.
 • Nytta av IT i skolan – myt eller verklighet? IT bidrar enligt många studier till effekter vad gäller elevers utveckling och inlärning av ett antal färdigheter, skriver Torbjörn Skarin i detta nummers krönika.
 • Visionen är att skapa en plats för dialog mellan lärare, säger Richard Westerberg, upphovsman till Pedagogbloggar, en webbtjänst och community för bloggande lärare.
 • Skolor redovisar kvalitet med film. I Vara har kommunens rektorer kompletterat den skriftliga kvalitetsredovisningen med webbbaserad film.
   

 

 

 DiU nr 4/08

 • De digitala miljöerna är centrala för framtidens elever, men minst lika viktiga för lärarna som forum för delad erfarenhet, för kompetensutveckling, säger Peter Becker i ledaren.
 • En framtidsrapport från förra millenniet av Stig Roland Rask.
 • Skolans virtuella lärmiljöer, erfarenheter finns från kommuner och skolor.
 • Ystad: IT-stöd 2.0 för mer delaktighet, interaktivitet och samarbete
 • Alingsås: – Det måste vara enkelt att komma åt skolans nät. Vi måste fundera kring säkerhetsnivåer, säger Monica Esborn, IKT-samordnare för skolorna i Alingsås.
 • Nacka: – Vi tror mycket på wikiteknik för samarbete, säger Lena Byström, e-utvecklare. Villa Mimmi – skrivuppgift i wikiform.
 • – Skolans intranät är ett sätt att ge all personal en möjlighet att bli delaktiga. Och det fungerar, säger Lena Elfvingsson, rektor i Järfälla.
 • Lärplattformen – ganska bra på det mesta. Frågan om virtuella lärmiljöer är komplex och landets kommuner skulle vinna på att samarbeta, samutnyttja varandras kompetens och samordna upphandlingar, menar Fredrik Paulsson, Umeå universitet.
 • Britt-Inger testar tre små bärbara, sk ultraportabla, datorer.
   

 

 

 DiU nr 5/08

 • Vilket stöd krävs för att lärare ska kunna utveckla processen omkring omdömen? Peter Becker i en ledare om engagemang, kompetens och ledarskap.
 • Utomhusmatematik i spelform med stöd av mobiltelefoner, gps och handdatorer. En niondeklass från Kungsbacka har testat.
 • Webbstjärnan: Kreativa elever tävlar med webbplats
 • Möte mellan forskning och praktik. Kanske borde forskarna bjuda in mer, skriver Gunilla Celén. Jag vill läsa mer, skriver Mats Östling som läst Skolportens Årsbok ´Man måste tycka om dem´.
 • Elevdokumentation – en brännande fråga. Uddevalla arbetar med införandet av digital IUP i kommunen, i samarbete med personalen.
 • Svenska medaljer i olympiaden i programmering, IOI. Men få har lärt sig programmera i skolan.
 • Britt-Ingers prylar: USB-minnen, externa hårddiskar och nätverkslagring Det finns mängder med olika sätt att lagra sina dokument och filer.
 • Blender – ett fritt 3D-verktyg med historia
 • Chrome, ny webbläsare från Google
 • Max Entin reflekterar kring skolans värld
   

 DiU nr 6/08

 • IT är på väg att bli ett verktyg för strategisk utveckling i skolan, skriver Peter Becker i ledaren.
 • Nya redovisningssätt, förenklad undervisningsadministration och inga elever som glömmer papper och böcker. Det är några av fördelarna när både lärare och elever har egna bärbara datorer.
 • – Man måste våga ta kliv. Det här är en del i skolutvecklingen, säger Olle Steneryd, rektor på Skogstorpsskolan i Falkenberg där eleverna i år 7-9 har fått egen dator.
 • Marknadsföring via webben
 • Skolans webbplats – verksamhetens strålkastare
 • 7 tips om att publicera på webben
 • Verktyg för lärares elevomdömen och IUP
 • Fusk – ett pedagogiskt problem
   

 

 

DiU nr 7/08

 • Anna Kalla fick Guldäpplet 2008 för ett långvarigt ideellt arbete skapat och ständigt vidareutvecklat Annas Länkburkar, en pedagogiskt genomarbetade webbresurs som blivit en av de mest uppskattade resurserna på nätet för många barn, ungdomar och vuxna. Johan Lindwert, Kinnarpsskolan i Falköping, tilldelades Guldäpplejuryns särskilda pris
 • Varför lägger föräldrar så lite tid på skolan och så mycket tid på IKEA, undrar Richard Gatarski i en krönika.
 • Projektorn i klassrummets tak revolutionerar arbetet med texter i skolan
 • – Jag hoppas på febril aktivitet i hela vårt avlånga land, där Sökmästaren ses som ett trevligt inslag på fritiden och i skolan, säger Morgan Holm som tillsammans med Madelene Hartwig konstruerar klurigheter i nya Sökmästaren.
 • Vem tar ansvar för elevers och lärares material när det blir digitalt? Hur klarar skolor och förvaltningar behovet av digitala lagringsytor och back-up?
   

 

 

DiU nr 8/08

 • En nyckel till framtiden är att den redan är född. Därför är det givet att vi ser oss omkring, tar vara på det ungdomen avslöjar om framtiden, skriver Peter Becker i ledaren.
 • – Att arbeta med en interaktiv tavla har förändrat vårt sätt att undervisa, höjt kvaliteten och gett oss en nytändning, säger Maria Robling och Annie Westman i Huddinge.
 • Skola i digital förändring. Utmaningen ligger i att kombinera elevernas digitala kompetens med att använda tekniken på ett pedagogiskt sätt.
 • Forshällaskolan testar interaktiva tavlor
 • Genom att titta på hur näringslivet omvärldsbevakar och hämtar in ny kunskap tror jag att såväl högskola som gymnasium och grundskola skulle kunna lära sig otroligt mycket, skriver Daniel Johansson, Rock City.
 • Genom att använda IT i kombination med innovativ pedagogik har Birgitta Flodén och hennes elever skapat ett eget arbetssätt.
 • PIM i Uddevalla: – Det handlar om en kompetens som alla våra medarbetare, inte bara lärare behöver, säger Sarah Isberg, skolchef i Uddevalla.
 • Mobilt skoldatatek i Enköping
 • Alla lärare och elever i Sandviken utbildas i läs- och skrivstöd


[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180509