Årgång 2007

 

 

DiU nr 1/07

 • BETT 2007
  "informationstekniken kommer att revolutionera utbildningen i Storbritannien - och den revolutionen har redan inletts", sa brittiske skolministern Jim Knight, i sitt öppningsanförande på it- och utbildningsmässan BETT i London.
 • Eleverna relaterar till strävansmålen
  Eleverna publicerar sina arbeten på sin hemsida och kopplar dem till målen.
 • Äntligen ute i verkligheten ...
  Liza Greczanik, har under sitt sista år på lärarutbildningen delat med sig av sina tankar kring it i lärarutbildningen. Nu är Liza färdigexaminerad lärare.
 • Måla i olja på datorskärmen
  Med programmet Artrage kan du skapa något som liknar en oljemålning. Du och eleverna får chansen att testa idéer och få utlopp för känslorna!
   

DiU nr 2/07

 • Temanummer kring Skolriksdagen: Kommunkompassen har under de senaste åren använts för att mäta kommuners kvalitet på en övergripande nivå. Nu lanseras Skolkompassen, ett redskap för bedömning av kvaliteten i styrning och ledning av skolan.
  Skolans utveckling och måluppfyllelse i kommunen kan bara lösas inom rimliga kostnadsramar om man tar hjälp av informationsteknik, skriver Peter Becker i ledaren
 • Icke-skola efter engelsk succémodell: Göteborg startar en lokal variant av engelska NotSchool.
 • Surfa lugnt- en fråga om attityd, kunskap och metod
 • Lärare skapar kontakter över gränserna: - Informationstekniken har sin givna plats i dagens utbildning, påpekade EU:s kommissionär för utbildning och kultur Jan Figél, när han invigde årets eTwinning-konferens i Bryssel.
   

 

 

 DiU nr 3/07

 • Digital kompetens - i skolans styrdokument: Skolverket har tagit initiativ till ett arbete för att se över hur digital kompetens kan ingå i undervisningen.
  Föreningen Datorn i utbildningen inbjuder till öppna seminarier om digital kompetens. Årets SVIT kommer att ha digital kompetens som tema.
 • Framtidens lärarmiljö och interaktiva skrivtavlor: En egen bärbar dator är ett krav. Lärare som har börjat arbeta med moderna IT-utrustade klassrum, egna datorer och ett nytt sätt att undervisa, har svårt att tänka sig något annat.
  Kritdammet har lagt sig i de svenska klassrummen. I det nya klassrummet sitter en projektor i taket och en interaktiv skrivtavla eller en filmduk.
 • Ljudinspelning och videokonferens
  Petter Svärd testar fyra olika utrustningar för inspelning av ljud.
  Niilo Alhovaara har testat ett nytt verktyg för videokonferenser, Flash Meeting.
   

 

 

 DiU nr 4/07

 • Skrivlust, läsglädje och kodknäckande: Ettorna på Kungsgården skriver sig till läsning på datorn och lär sig skriva och läsa på egen hand. Intervju med lärarna som jobbat med metoden i tre år.
 • Rapport från Maine: delstaten Maine i USA satsar på att alla elever har sin egen bärbara dator i klasserna sju och åtta.
 • Dialog kring digital kompetens: Mycket är öppet kring hur begreppet digital kompetens ska definieras och hur det ska tas in i styrdokumenten, sa Jan Schierbeck från Skolverket vid seminariet arrangerat av Föreningen Datorn i utbildningen. Inlägg kring digital kompetens och textbegreppet och lärares behov av erfarenheter från Internet och nya skrivvärldar som Second life.
 • Podd - Hur fungerar poddsändningar egentligen? Petter Svärd har gjort en serie som introduktion till tekniken kring podd-sändningar.
 • Dator + matematik = sant: För en gymnasist gäller den grafritande miniräknaren, på universitet eller teknisk högskola är datorn det självklara matematikhjälpmedlet, skriver Ann-Marie Pendrill.
   

 

 

 DiU nr 5/07

 • Lär vi som vi lever? Om det förändrade lärandet i IT-tidevarvet Kodordet är prova, inte tänka efter, skriver Bodil Jönsson i en reflektion kring det förändrade lärandet.
 • Datorn i utbildningen ändrar namn och form. Det blir inte dramatiskt, men märkbart - och bättre.
 • Elevernas datorarbetsplatser: Hur tänker vi egentligen kring ergonomin när vi sakta men säkert utökar datorparken i skolan? frågar Gunilla Celén.
 • Skoltidning: I Luleå arbetar man med skoltidning. Niilo Alhovaara, pedagog och tidningschef.
 • Debatt om skolans elevdokumentation: I det omfattande arbetet med elevdokumentation är lärare idag, till stor del, utlämnade till sitt eget sunda förnuft i frågor som: "Vad skriver vi? Vad skriver vi inte?", skriver Mats Rosenkvist och Sofia Folkesson i ett debattinlägg.
 • Jönköping : satsar på pedagogernas och elevernas IT-kompetens med PIM: - Det går inte att vara pedagog 2006 utan att ha någon form av kompetens inom IT, säger Urban Lindström, IT-chef i Jönköping som satsar på kompetensutveckling av alla pedagoger med PIM.
   

 DiU nr 6/07

 • Läsa och skriva i en vidgad textvärld: I dag finns en omfattande digital textvärld som inte bara är baserad på bokstäver. Vad betyder det att vara läs- och skrivkunnig i en digital värld?, frågar Lennart Axelsson.
 • Guldäpplet - Kvinnliga lärare förnyar skolan med IT: Finalisterna Agneta Winkler, Gunilla Almgren och Heléne Oscarsson till årets Guldäpple.
 • Att tänka på inför kameraköp: DIU startar Fotoskolan med Gunilla Dahlblom, IT-mediepedagog på CMIT i Piteå.
 • IT i skolan ur ett genusperspektiv: Teknik och därmed IT är en manlig domän, skriver Kristina Hansson.
 • Digital kompetens - en basfärdighet likställd med skriva och räkna i den norska skolans styrdokument.
   

 

 

DiU nr 7/07

 • Spel, erfarenhet och lärande: Den framstående amerikanske forskaren James Paul Gee i stor artikel om datorspel och lärande.
  Simon Egenfeldt-Nielsen har i sin forskning undersökt om spelupplevelse kan öka elevernas förståelse av abstrakta begrepp och fenomen. Han har skapat spelet Global Conflict.
  Intervju med professor Gunilla Svingby om simuleringar och lärande på lärarutbildningen vid Malmö högskola.
  Problemet med spel är att det innehåll vi vill lära ut i skolan ofta innebär att elever måste "köra fast" det vill säga stanna upp och reflektera innan de går vidare, skriver Jonas Linderoth.
  Spel finns alltid i ett sammanhang. Pedagogen har avgörande betydelse, skriver Peter Becker. Spelet är bara en liten del i ett långsiktigt pedagogiskt arbete, säger Carl Heath, verksamhetsledare på GRUL i Göteborg.
 • Debatt kring Varför dog Bellman - om upphovsrättens historia, av Göran Hägg: Mats Östling, it-strateg på Sveriges Kommuner och Landsting, och Mathias Klang, jurist och forskare vid Göteborgs universitet
   

 

 

DiU nr 8/07

 • Vinnare av Guldäpplet 2007: Gunilla Almgren, speciallärare från Linköping och Kristina Hansson, verksamhetsledare på CMIT i Piteå.
  Intervju med specialläraren Gunilla Almgren. Presentation av skoldatatek, där skolor få hjälp och stöd att skapa en lärmiljö för alla elever.
 • Spel med lärande i fokus: Tre gymnasieelever har prövat spelet Global Conflict Palestine.
 • Språkutbildningen och cyberspace: Språklärare behöver kritiskt och framtidsorienterat diskutera vilket digitalt stöd för lärande man behöver och vilka "klassrum" man vill ha, skriver Patrik Svensson, ledare för HumLab i Umeå.
 • Sverige, IT och framtiden: Mats Östling om två skildringar av IT-Sverige och framtiden.
 • Visualisering: Webbtjänster kring visualiseringar som är användbara i skolans arbete.
 • Medieverkstad: Pepparkakshus i enkelt 3D-verktyg, Gunnar Jutelius guidar i DIU och på webben. Gunilla Dahlblom, it/mediepedagog i Piteå, tar upp bildkomposition.


[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180509