2005

 

 

DiU nr 1/05

 • Skriva med alla fingrarna
 • Gemensam bas med digital presentation
 • Öka kreativiteten med media och IT
 • Mediernas kultur behövs i skolan
 • Muntlig berättartradition möter digital teknik
 • Digital storytelling: Varför och hur berättar man
   

DiU nr 2/05

 • Skattjakt och sagoberättande i dataåldern
 • Lusten att berätta
 • Barnkulturens berättarmaskin
 • Zappa och knappa
 • Egen radiokanal
 • IKT i flerkulturella skolor
   

 

 

 DiU nr 3/05

 • Informationssökning gav sexåringar lust att lära sig läsa
 • T E M A : Bloggar
 • Verktyg för reflektion och textskapande i skolan
 • Engagerade elever loggar med bloggar
 • Nätreflekterar om sin lärprocess
 • Lusten att skriva växte
   

 

 

 DiU nr 4/05

 • SMS förebygger skolk
 • Ska lärare vara med och utveckla skolan?
 • Fokus och mål krävs för digitala plattformar
 • Mötesplats för framtidens lärande
 • Bevisa din IT-kompetens
   

 

 

 DiU nr 5/05

 • T E M A : LÄROMEDEL OCH LÄRORESURSER
 • Från skolbok till läroresurs - läromedlens tid är förbi
 • Skola i förändringstider
 • Läroboken i Internettid - behövs den?
 • Kunskap till alla - när den behövs
   

 DiU nr 6/05

 • Nyhetsproduktion på schemat
 • Källan, källkritiken och den berömda ankan
 • Lärare på bloggkurs
 • SVIT.05 - Språk och kommunikation med,stöd av medier och IT
 • IUP: Likvärdighet i decentraliserat system
 • Digitala bildberättelser och videbloggar
   

 

 

DiU nr 7-8/05

 • Internet + skola = sant?
 • Enkla regler för att dela med sig
 • Danmark: Helhetstänkande - en förutsättning
 • Norge: Satsning på digital utveckling i skolan
 • TEMA: SVIT.05


[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180509