2004

 

 

DiU nr 1/04

 • Forska om närmiljön
 • e-ngland satsar på IT
 • Från andligt liv till makt och förtryck
 • Linux för skola utvärderat i Norge
 • Tänk med Squeak - i framtidens skola
 • Hemsidan som läromedel
   

DiU nr 2/04

 • TEMA: Medier, skapande och lärande
 • Med kameran som penna
 • Lära genom medier och skapande
 • Mobiltelefonen hot eller möjlighet i skolan
 • Skolan utan stöd i förslag till ny IT-politik
 • Lära genom lek och konstruktion
   

 

 

 DiU nr 3/04

 • Lär sig skriva utan penna
 • Att skriva sig till läsning - på datorn
 • Elever löser problem åt näringslivet
 • Hela världen ryms i en fruktsallad
 • Köp soppa - få en dator.
 • Elever producerar eget kunskapsspel:
   

 

 

 DiU nr 4/04

 • Piteå i fokus: Medier och IT i skolan
 • Att forska i den egna praktiken
 • 20 år - med IT i utbildningen
 • Resa i mediernas värld
 • Spelet om IT i svensk skola
 • Det onda, det goda - och etiken
   

 

 

 DiU nr 5/04

 • Jubileumsextra
 • Tjugoåring på väg
 • Musik och digital teknik ger lärlust och självförtroende
 • Fräsch eller förbrukad? Vad beskriver bilden?
 • Lärarsamverkan på webben bidrar till skolutveckling
 • Synliga elever med IT-stöd
   

 DiU nr 6/04

 • Budkavlen går
 • Lärare delar med sig av undervisningsidéer
 • Lärarutbildningen i Kalmar: IT-projekt i praktiken
 • Skapande skapar delaktighet
 • Datorn - en spelmaskin i förskolan
 • Lärares förhållningssätt viktigare än datorn
   

 

 

DiU nr 7/04

 • Skrivglada ettor knäcker läskoden
 • Manifestet - en samlad vision för skolutveckling med medier och IT.
 • Lärares syn på hinder och möjligheter med medier och IT
 • Guldäpplevinnaren 2004 utsedd
 • Rollerna förändras med IT
 • ITis en katalysator för pedagogiska diskussioner
   

 

DiU nr 8/04

 • Counterstrike och Sims inspirerade till läsning och skrivande
 • Måste vi lärare alltid ha svaret innan vi vågar ta upp frågan?
 • Skapande och utbyte drivkraft för lärande
 • Träna arbetsminnet med datorstöd
 • Efter-ITiS i Danderyd: Ensam blir stark i nätverk
 • IT-handledare i Stockholm bildar ny aktiv regionförening


[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180509