2001

DiU nr 1/01

 • Debatt kring forskningen och skolans vardag. Vad händer i mötet mellan lärare, elever och de nya medierna, frågar Peter Becker. Ulla Riis m fl replikerar på tidigare inlägg. Att lära med informationstekniken som resurs är något annat än vad vi varit vana vid, skriver Roger Säljö, Göteborgs universitet.
 • Tema: läromedel. Ett samtal om framtida läromedel och lärmiljöer.
 • Recensioner kring en samling nya läromedel. Toura Hägnesten och Gunilla Celén rör sig bland pyramider, tjurar, akvarier och webbdeckare. Minimera jobbet - gör ett makro med Örjan Broman (sista delen av en serie).
 • Nya lärmiljöer. Bosse Andersson rapporterar från BETT. "Med världen som klassrum" - reportage från den seglande gymnasieskolan på Öckerö.
   

DiU nr 2/01

 • Bokklubb på nätet
 • Debatten om skolutveckling med IT-perspektiv fortsätter med ett inlägg från Eva-Lotta Eriksson, Christina Szekely och Göran Isberg, Skolverket.
 • Projektplats. Bosse Andersson testar Groove, verktyg för kommunikation och problemlösning i mindre arbetsgrupper.
 • Tid, tid och åter tid, ett gemensamt problem för många Itis-arbetslag.
   

 DiU nr 3/01

 • Personuppgiftslagen och skolors hemsidor. Lerum upphandlar intranät som passar lokala behov. På europeiska skoldatanätet finns stöd för projektsamarbeten över gränserna. Med fokus på källan - en del av skoldatanätets pedagogiska webbresurser, av Annette Holmqvist. Satsa på filter mot verkligheten eller höjt medvetande?, frågar sig Stig Roland Rask. Skolledare på Itis-utbildning.
 • Alf Ölme ger exempel på nya fysikexperiment med datorns hjälp. Möt elevernas intresse för matematik i IT-åldern. David Sjöstrand visar hur program som finns på de flesta gymnasieskolor kan användas.
 • I Varberg har 52 barn fotograferat sin omgivning, bearbetat bilderna digitalt och producerat grafiska blad. Pratbubblor på webben, Gunnar Jutelius guidar genom Flash.
   

 DiU nr 4/01

 • "vi ses på nätet i kväll"
  - Vi fyller ett behov hos ungdomar att umgås, synas och vara någon, säger Rickard Ericsson grundare och konceptansvarig för Lunarstorm. Varje vecka loggar drygt 300 000 ungdomar in på Lunarstorm.
 • Dagbok från en Itis-handledare, med Gunilla Celén.
 • Lockande matematik i spelform. Toura Hägnesten har använt "Flygande start matte" med elever. Skapa spelmiljö med bild, rörelse och ljud. Gunnar Jutelius om hur man kan använda Flash. Sommar, semester och sol - en länkguide för sommarlovet.
   

 DiU nr 5/01

 • Informationsteknologi behöver finna sin plats i samhället och kulturen, skriver Bodil Jönsson i sin krönika. Dagens ungdomar tillhör en ny art - Homo zappiens - med helt nya förmågor som skolan måste ta vara på, säger Wim Veen, professor vid Delft University i Holland.
 • Eva år 2005. Rutinerna åt datorn - pedagogiken åt lärarna. En vision om framtiden av Bengt Svenson. Not school - virtuella lärmiljöer för att stödja ungdomar med problem som av olika anledningar inte fungerar i den vanliga skolan. Dagbok från en Itis-handledare, Gunilla Celén. Personuppgiftslagen träder i full kraft i oktober i år - om dess betydelse för skolornas webbplatser.
 • DiU debatt: Vilka IT-kunskaper behöver lärarna egentligen?, diskuterar Bosse Andersson. Ett svar från Stig-Roland Rask, KK-stiftelsen. Är de nya cd-läromedlen misslyckade? Peter Fowelin, diskuterar utifrån en kritisk rapport.
 • Chefren och Cheops pyramid är två mattespel som håller i längden. Gunilla Celén, recenserar. 11 steg: Gör animerad sagobok. Åsa Kronkvist visar på möjligheterna med programmet Powerpoint. Kunskapsdatabanker - interaktiva tv-stationer, skriver Gunnar Jutelius. Följ med i Dius Flashserie!
   

 DiU nr 6/01

 • Om tioåringarna som jobbar hemifrån en dag i veckan med stöd av Internet berättar Kåre Skantz, Sandviken. Webbplatser där du kan fråga forskare och experter inom olika ämnen. Bredband för folket?, Bengt Svensson, IT-strateg på Svenska Kommunförbundet beskriver pågående satsningar.
 • Barn har blivit allt vanare vid att gå in i olika lekvärldar. De spelar dataspel, tv-spel och rollspel, både som tärningsspel och i levande miljöer. Det innebär att de är vana vid att fritt vandra mellan olika tidsvärldar. Krönika Gunilla Lindqvist, Karlstads universitet.
 • Om skolledares behov att möta kollegor. "Talking Heads", är en engelsk webbplats där rektorer diskuterar, samtalar, byter idéer och erfarenheter. Den presenteras av Bosse Andersson.
   

 DiU nr 7-8/01

 • Tema: "Barn bättre på internetsökning än vuxna tror". Reflektioner kring utdrag ur AnnBritt Enochssons avhandling "Meningen med webben". Gunilla Lindqvist tar utgångspunkt i Lev Vygotskijs kulturhistoriska teori. Peter Becker i ledaren: en programförklaring kring skola, reflektion och forskning.
 • Ungdomskultur: nätparty med spel och cola. Bildens betydelse. Det blir allt viktigare att närma sig bilder på ett aktivt och reflekterande sätt, skriver Thomas Koppfeldt när han inleder en serie kring bildanalys. Bengt Svenson diskuterar nätdistribution, tunna klienter och webblösningar. Fakta och diskussion kring Personuppgiftslagen.
 • 20 Dys... lexi. Toura Hägnesten om några IT-baserade läromedel i matematik. Och Gunilla Celén har prövat "Den flygande mattan" - ett räkneäventyr - tillsammans med entusiastiska 9-åringar. Kerstin Ekstig visar hur simuleringar med Excel kan användas för att stärka förståelsen av sannolikhetsbegreppet.


[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180509