1997

DiU nr 1/97
 • DiU 10 år
 • Språk & IT: nya dimensioner
 • Multimedia, multimedia...
 • Visual Basic & Javascript
DiU nr 2/97
 • Miljö & IT
 • Sagor med multimedia
 • Internet, informationssökning och kunskap
DiU nr 3/97
 • Förnyelse av utbildning
 • Skolors webbsidor
 • Dataintroduktion och datakörkort
DiU nr 4/97
 • Matematik: modell och verklighet
 • Geometri och dator
 • Sveriges bästa skoltidning på Internet!


[Åter till början av sidan]

Datorn i Utbildningen, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby
Uppdaterad: 180509